Blasus Cebabs Cig Oen CymruMethod

 1. Mewn dysgl fach cymysgwch olew, sydd lemwn, pupur du, garlleg a berlysiau gyda'i gilydd. Ychwanegwch y ciwbiau cig, trowch yn dda, gorchuddiwch â cling film a rhowch nhw yn y oergell am o leia awr.
 2. Paratowch y llysiau, torrwch y puprau yn sgwariau 3cm, golchwch y tomatos. Tafellwch y courgettes a'r planhigyn wy ar eu hyd i wneud stribedi hir, triwch eu torri'n weddol denau, tua 5mm o drwch. Rydych am i'r stribedi fod yn ddigon hir i'w lapio o amgylch ciwb o gig, trimiwch y stribedi i'r maint cywir.
 3. Tynnwch y cig o'r marinad a'i roi ar blât.
 4. Lapiwch rai o'r ciwbiau oen gyda'r darnau courgette a'r lleill gyda'r tafelli planhigyn wy, yna'n ofalus iawn (mae'r gweill yn bigog!) gwthiwch nhw ar y gweill, yna ychwanegwch y tomatos a'r pupurau fel eu bod yn edrych yn ddeniadol ac yn lliwgar.
 5. Cynheswch y gril ymlaen llaw, rhowch nhw ar y badell grilio a'u brwsio gyda'r marinad. (Gallwch eu coginio ar farberciw hefyd).
 6. Coginiwch nhw am tua 10 munud, a'u troi nhw bob hyn a hyn i wneud yn siwˆ r eu bod wedi coginio'n gyson.

Recipe Information

Serves 4
Calories 296 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 90ml (6 llwy fwrdd) olew'r olewydd
 • 45ml (3 llwy fwrdd) sudd lemwn
 • 1 ewin garlleg, wedi ei bilio a'i falu'n fân
 • Pinsiad da o bupur du
 • 30ml (2 lwy fwrdd) perlysiau ffres wedi eu torri'n fân, fel basi
 • 450g (1lb) cig oen Cymru, wedi ei dorri'n giwbiau 3cm (mae stêcs coes heb asgwrn yn ddelfrydol)
 • 2 courgette tenau
 • 1 planhigyn wy (aubergine) hir a thenau
 • 16 tomato bach
 • 1 pupur coch, 1 pupur melyn

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 296 kcal
 • Egni 1235kj
 • Braster 18.1 g
 • Braster Dirlawn 5.3 g
 • Halen 0.22g
 • Haearn 2.75mg
 • 5-y-dydd 2