Wellington Cig Oen CymruMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 6, 200ºC, 400ºF.
 2. Rhowch halen a phupur dros y cig a'i rolio yn y rhosmari mân. Twymwch yr olew mewn padell ffrïo a serio'r cig oen ar bob ochr am 5 munud nes bo'n frown drosto i gyd. Tynnwch y cig a'i osod ar un ochr.
 3. Twymwch yr olew sy'n weddill yn y badell a ffrïo'r madarch, y cennin a'r garlleg yn ysgafn am oddeutu 3-4 munud. Rhowch y gwin ynddo a'i droi, yna ei goginio nes bo wedi anweddu.
 4. Gadewch i oeri ychydig.
 5. Torrwch y bloc crwst yn ei hanner a'i rolio'n hirsgwar mawr tua 5mm o drwch (yn ddigon mawr i'w lapio o amgylch y cig oen). Rhowch hanner y cymysgedd madarch i lawr canol yr hirsgwar a rhoi'r cig oen arno.
 6. Brwsiwch unrhyw grwst sydd yn y golwg gyda'r wy wedi'i guro yna lapiwch y crwst o amgylch y cig i'w selio'n dynn.
 7. Tacluswch y top a'r gwaelod gyda chyllell os oes gormod o grwst. Rhowch ar dun pobi, gydag ochr y sêm ar i lawr.
 8. Gwnewch hyn eto gyda'r ail ddarn o gig oen. Brwsiwch weddill yr wy wedi'i guro dros y crwst i gyd a'i addurno os dymunwch. Pobwch mewn popty twym am 20-25 munud nes bo'r crwst yn frown euraid.
 9. Gadewch iddo orffwys am 10 munud cyn ei gerfio'n dafelli trwchus.
 10. Gweinwch gyda thatws stwnsh hufennog a llysiau gwyrdd tymhorol.

Recipe Information

Serves 4
Calories 794 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 x cyhyr llygad y lwyn neu ffiledau gwddf Cig Oen Cymru yn pwyso oddeutu 227g (8oz) yr un
 • halen a phupur
 • 2 sbrigyn o rosmari, wedi'u torri'n fân
 • 45ml (3 llwy fwrdd) olew olewydd
 • 150g (5oz) madarch castan, wedi'u torri'n fân
 • 2 genhinen, wedi'u torri'n fân
 • 2 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • 100ml gwin gwyn
 • 500g paced o grwst pwff parod
 • blawd plaen ar gyfer rholio
 • 1 wy wedi'i guro

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 794 kcal
 • Egni 3313kJ
 • Braster 48.9g
 • Braster Dirlawn 19.6g
 • Halen 1.8g
 • Haearn 4.47mg
 • 5-y-dydd 1