Tarten Cig Oen Cymru, Tomato, Basil a Chaws GafrMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 6, 200°C, 400°F.
 2. Rhowch y crwst ar arwyneb sydd â haenen ysgafn o flawd drosto a'i rolio i siâp hirsgwar sy'n mesur oddeutu 20 x 30cm. Gan ddefnyddio cyllell, crafwch siâp border yn y crwst tua 2cm o'r ymylon. Yna rhoi'r crwst ar dre coginio wrthgydiol.
 3. Cymysgwch y briwgig oen, y winwns, y tomatos, y cennin, y basil a'r halen a phupur.
 4. Taenwch y cymysgedd dros y crwst a rhoi caws gafr drosto.
 5. Pobwch mewn popty wedi'i dwymo'n barod am oddeutu 30 munud nes bo'r llenwad wedi coginio a'r crwst yn euraid.
 6. Gweinwch hwn i ginio canol dydd wedi'i dorri'n drionglau gyda thwmpath mawr o ddail salad cymysg.

Recipe Information

Serves 6
Calories 416 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • Paced 500g o grwst pwff
 • 1 winwnsyn coch, wedi'i bilio a'i dafellu
 • 10 o domatos ceirios
 • 3 cennin bychan, wedi'u sleisio ar eu hyd
 • Dail basil ffres
 • Halen a phupur
 • 50g (2 owns) o gaws gafr, wedi'i dorri'n fras
 • 225g (8 owns) o friwgig oen Cymru coch

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 416 kcal
 • Egni 1737kj
 • Braster 24.9g
 • Braster Dirlawn 10.9g
 • Halen 1.28g
 • Haearn 1.47mg
 • 5-y-dydd 1