Pwdin Siwed Cig Oen Cymru gydag Afal a RhosmariMethod

 1. Twymwch y popty i farc nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Rhowch y blawd ar blât a rholiwch y ciwbiau oen yn y blawd i'w gorchuddio. Rhowch y blawd ar blât a rholiwch y ciwbiau oen yn y blawd i'w gorchuddio. Twymwch yr olew mewn padell fawr ac ychwanegwch y cig a'i frownio.
 3. Ychwanegwch y rhosmari, cennin, halen a phupur, twymwch yn drwyadl ac ychwanegwch yr isgell, dowch â nhw i'r berw ac yna trowch y gwres i ffwrdd a pharatowch y toes.
 4. Cymysgwch y blawd, y rhosmari a'r siwed mewn dysgl.
 5. Ychwanegwch ychydig lwyeidiau o ddŵr oer a chymysgwch gyda llwy. Os nad yw'r cymysgedd yn dod at ei gilydd rhowch ychydig mwy o ddwˆ r. Gan ddefnyddio'ch dwylo gwasgwch y gymysgedd i ffurfio pelen.
 6. Rhowch y toes ar fwrdd a'i rolio i drwch o tua 1-2cm.
 7. Irwch ddysgl bwdin 1.1 litr / 2 pt sy'n gwrthsefyll gwres, gydag ychydig o olew ac yna leiniwch hi â phapur pobi sydd ddim yn glynu. Ychwanegwch y toes a leiniwch y ddysgl - naill ai gadewch i'r toes blygu dros y top neu tynnwch ddarn i ffwrdd i'w ail-rolio ar gyfer y caead.
 8. Ychwanegwch lwyaid fawr o'r cymysgedd cig i'r ddysgl ac yna rhowch yr afal cyfan ar y top, gorffennwch drwy ychwanegu'r cig sydd ar ôl a'i llenwi bron at yr ymyl â'r suddion.
 9. Plygwch y toes drosodd ar y top a/neu seliwch â'r caead toes. Gwasgwch y toes at ei gilydd i selio'r top. Gorchuddiwch gyda darn o bapur pobi ac yna haenen o ffoil.
 10. Rhowch y pwdin mewn tun rhostio dwfn ac arllwyswch ychydig o ddŵr cynnes i mewn i'r tun nes ei fod tua 5cm i fyny'r ddysgl bwdin.
 11. Gorchuddiwch â ffoil a'i roi mewn ffwrn wedi'i thwymo'n barod am 1½ - 2 awr, nes bod y toes wedi codi ychydig ac yn dechrau brownio.
 12. Tynnwch o'r ffwrn yn ofalus, gadewch iddo sefyll am tua 5 munud ac yna trowch y pwdin ar blât mawr. Gweinwch gyda digon o lysiau gwyrdd tymhorol wedi'u stemio.

Recipe Information

Serves 6
Calories 453 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1owns) Ffiled gwddf oen Cymru, wedi ei thorri'n giwbiau bach
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Blawd, gyda halen a phupur ynddo
 • 15ml (1llwy fwrdd) Olew
 • 3 Sbrigyn rhosmari ffres
 • 1 Genhinen, wedi'i thafellu
 • Halen a phupur
 • 300ml (½ peint) Isgell oen
 • 1 Afal bwyta bach
 • 225g (8owns) Blawd codi
 • 5ml (1 llwy de) Rhosmari ffres, wedi'i dorri'n fân
 • 100g (4 owns) Siwed
 • Halen a phupur
 • Dŵr oer ar gyfer cymysgu

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 453 kcal
 • Egni 1894kj
 • Braster 27.5g
 • Braster Dirlawn 13.5g
 • Halen 1.86g
 • Haearn 2.14mg
 • 5-y-dydd