Ysgwydd Cig Oen Cymru wedi’i llenwi â Thomatos, Olifau, Garlleg a RhosmariMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Stwffin: Rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr a'u cymysgu'n dda.Tynnwch y llinynnau o'r darn cig os yw wedi'i glymu, agorwch a'i roi yn wastad ar fwrdd gydag ochr y braster am i lawr.
 3. Rhowch y stwffin ar y Cig Oen Cymru. Plygwch a rholiwch y Cig Oen Cymru a'i glymu â llinyn cigydd a all wrthsefyll gwres y ffwrn.
 4. Pwyswch y darn cig a chyfrifwch yr amser coginio:25 munud am bob 450g/½kg (1 pwys) a 25 munud ychwanegol. Rhowch y darn mewn padell rhostio ac ychwanegwch halen a phupur. Taenwch y suddion coginio dros y cig oen wrth ei goginio.
 5. Rhowch yr olew olewydd a'r tatws newydd ar hambwrdd ar wahân, ychwanegwch halen a phupur, cymysgwch y tatws yn dda â'r olew ac yna eu lledaenu mewn un haen. Rhostiwch am tua 40 munud nes bod y tatws yn frau. Ychwanegwch y tomatos bach a'r olifau a choginiwch am tua 5-10 munud nes bod croen y tomatos yn dechrau torri.
 6. Gweinwch gyda thatws newydd wedi'u rhostio, tomatos ac olifau wedi'u rhostio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 668 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1kg (2.2 pwys) O ysgwydd Cig Oen Cymru heb asgwrn

Stwffin:

 • 4 selsig cig oen a rhosmari neu borc, heb y croen (tua 250g)
 • 1 Tomato, wedi'i dorri
 • 25g (1 owns) O domatos wedi'u sychu yn yr haul
 • 6 O olifau du heb y cerrig ac wedi'u torri'n fras
 • 6 O olifau gwyrdd heb y cerrig ac wedi'u torri'n fras
 • 3 Ewin garlleg, wedi'u sleisio
 • 4 Sbrigyn o rhosmari ffres
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew olewydd
 • 450g (1 pwys) O datws newydd
 • 8 O olifau du a gwyrdd
 • 10 O domatos bach

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 668 kcal
 • Egni 2793KJ
 • Braster 36g
 • Braster Dirlawn 12.3g
 • Halen 2.9g
 • Haearn 5.1g
 • 5-y-dydd 0.5