Pastai Bugail Cig Oen CymruMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F
 2. Rhowch y tatws a'r pannas wedi'u paratoi mewn sosban fawr, rhowch ddigon o ddŵr berw drostynt i'w gorchuddio a'u mudferwi'n gyflym gyda'r caead drostynt am 10-15 munud nes eu bod yn feddal (ychwanegwch y bresych yn ystod y 5 munud olaf o goginio).
 3. Yn y cyfamser, rhowch y briwgig cig oen, y winwnsyn a'r garlleg mewn sosban oer. Rhowch ar y gwres a ffriwch y cymysgedd yn sych yn ei sudd ei hun a'i frownio am 4-5 munud. Ychwanegwch y foronen, y blawd a'r piwrî a'u cyfuno'n dda.
 4. Ychwanegwch y stoc a'r perlysiau. Ychwanegwch halen a phupur a dewch â'r cymysgedd i'r berw gan ei fudferwi am 10 munud gyda'r caead drosto. Draeniwch y tatws, y pannas a'r bresych. Ychwanegwch laeth a marjarîn neu fenyn a'u stwnsio.
 5. Rhowch gymysgedd y briwgig mewn dysgl gratin maint teulu a rhowch haen o datws stwnsh drosto. Rhowch mewn ffwrn wedi'i chynhesu ymlaen llaw nes ei fod yn gras ac yn euraidd, am tua 20-25 munud. Gweinwch gyda llysiau gwyrdd tymhorol wedi'u stemio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 465 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O friwgig Cig Oen Cymru heb lawer o fraster
 • 900g (2 bwys) O datws, wedi'u plicio a'u torri'n giwbiau bach
 • 2 Banasen, wedi'u plicio a'u deisio
 • ¼ Bresychen, wedi'i thorri'n fân
 • 1 Winwnsyn, wedi'i dorri'n fân
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i falu
 • 1 Moronen, wedi'i phlicio a'i deisio
 • 15-30ml (1-2 lwy fwrdd) O flawd
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O biwrî tomato
 • 300ml (½ pt) O stoc cig oen
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O deim ffres, wedi'i dorri
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O bersli ffres, wedi'i dorri
 • Halen a phupur
 • Ychydig o laeth ar gyfer y tatws stwnsh (tua 8 x 15ml)
 • 10ml (2 lwy de) O farjarîn neu fenyn I stwnsio


Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 465 kcal
 • Egni 1956KJ
 • Braster 13g
 • Braster Dirlawn 4.84g
 • Halen 1.6g
 • Haearn 3.6g
 • 5-y-dydd 1.5