Satay Cig Oen Cymru gyda saws cnau daear a llugaeronMethod

 1. Yn gyntaf, rhowch holl gynhwysion y marinâd mewn dysgl ddofn fawr a’u cymysgu’n dda. Yna ychwanegwch y cig oen i’r gymysgedd a’i orchuddio’n dda.
 2. Rhowch cling film dros y cig sy’n marinadu a’i roi yn yr oergell am tua 30-60 munud.
 3. Ar ôl iddo farinadu, rhowch 2-3 darn o Gig Oen Cymru ar ben pob sgiwer bambŵ hir.
 4. Yna, rhowch y sgiweri o dan ridyll wedi’i dwymo ymlaen llaw a’u coginio am 10-12 munud neu nes eu bod wedi coginio’n drylwyr. Arllwyswch unrhyw farinâd sy’n weddill i sosban fechan a’i ferwi’n gyflym – gallwch ei daenu ar y sgiweri satay wrth iddyn nhw goginio.
 5. Yn olaf, ewch ati i wneud y saws satay. Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd mewn powlen fechan, nes eu bod yn llyfn a bod posibl ei ddal mewn llwy – ychwanegwch ychydig o sudd os yw’r saws yn rhy drwchus.
 6. Gweiniwch y sgiweri ar blât gyda phowlen o saws satai’r Nadolig.

Recipe Information

Serves 4
Calories 111 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 350g (12 owns) o stêcs coes Cig Oen Cymru heb lawer o fraster, wedi’u’ torri yn giwbiau bach
 • Sgiweri bambŵ, wedi’u socian mewn dŵr oer

Ar gyfer y marinâd:

 • 30ml (2 lwy fwrdd) o saws soi
 • 1 oren, heb y croen a’r sudd
 • Pinsiad o sbeisys cymysg
 • 2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u malu

Ar gyfer y Saws Satay Nadolig:

 • 60ml (4 lwy fwrdd) o fenyn cnau daear crensiog
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o saws llugaeron
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o sudd llugaeron neu sudd oren
 • Pinsiad o bowdr tsili

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 111 kcal
 • Egni 464KJ
 • Braster 7g
 • Braster Dirlawn 2.2g
 • Halen 0.1g
 • Haearn 0.8g
 • 5-y-dydd 0