Roli poli cig oenMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 5, 190°C, 375°F.
 2. Rhowch y briwgig cig oen, yr winwnsyn a’r garlleg mewn padell oer, rhowch y gwres ymlaen a ffriwch y briwgig yn sych hyd nes ei fod wedi brownio. Ychwanegwch y jeli cyrens cochion a’r sbrigynnau teim, a choginiwch hyd nes bod unrhyw sudd dros ben wedi difl annu. Tynnwch oddi ar y gwres, draeniwch ac ychwanegwch halen a phupur (cadwch y sudd i ychwanegu at eich grefi ). Gadewch iddo oeri ychydig.
 3. Crwst Siwed: Mewn powlen rhowch y blawd, y siwed ac ychydig o halen. Ychwanegwch ddigon o ddŵr oer i gyfuno’r cyfan a chreu toes ychydig yn ludiog. Rholiwch ef ar arwyneb sydd ag ychydig o fl awd arno nes ei fod tua 1cm o drwch (siâp hirsgwar tua 28 x 20cm).
 4. Llwywch y gymysgedd ar y crwst a’i thaenu’n gyfartal. Gan ddechrau yn y pen hiraf rholiwch ef fel ‘Swis-rôl’.
 5. Rhowch y ‘rôl’ ar silff bobi wedi’i leinio a phobwch ef yn y popty sydd wedi’i chynhesu ymlaen llaw am tua 30 munud hyd nes bod y crwst yn gras ac yn euraidd. Gweinwch mewn sleisys tew gyda grefi cig oen a llysiau tymhorol neu eich hoff relish a salad.

Recipe Information

Serves 6
Calories 458 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) o friwgig cig oen Cymru coch
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
 • 2 glof o arlleg, wedi’u gwasgu
 • 45ml (3 llwy fwrdd) o jeli cyrens cochion
 • 3 sbrigyn o deim ffres

Crwst siwed:

 • 300g (10 owns) o fl awd codi
 • 100g (4 owns) o siwed
 • Halen a phupur

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 458 kcal
 • Egni 1921kJ
 • Braster 47g
 • Braster Dirlawn 21.1g
 • Halen 1.1g
 • Haearn 2.2g
 • 5-y-dydd 0