Rhagiau Bach o Gig Oen Cymru wedi’i orchuddio â Rhosmari a PharmesanMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F
 2. Mewn dysgl rhowch y briwsion bara, y caws, yr halen a'r pupur a'u cymysgu.
 3. Rhowch y rhosmari mân ar blât ac ychwanegu'r rag cig oen. Gwasgwch y rhosmari i mewn i'r cig oen ar bob ochr.
 4. Rhowch olew mewn padell ffrio a'i dwymo.
 5. Ychwanegwch y ragiau oen a'u brownio ar bob ochr.
 6. Rhowch dun pobi yn y popty i dwymo.
 7. Yn ofalus, dipiwch y rhagiau i mewn i'r wy a'i orchuddio ac yna ei roi yn y briwsion.
 8. Rhowch y ragiau oen ar y tun coginio poeth.
 9. Pobwch nhw am 20-25 munud nes bo'r gorchudd yn frown euraid a'r cig yn dal i fod yn binc.

Recipe Information

Serves 4
Calories 615 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 rhagiau o gig oen Cymru - 3 asgwrn ymhob un
 • 50g (2owns) o friwsion bara ffres
 • 12g (½owns) o gaws Parmesan wedi gratio
 • Halen a phupur
 • 3 sbrigyn o rhosmari ffres, wedi'i dorri'n fân
 • 1 wy, wedi'i guro
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew olewydd

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 615 kcal
 • Egni 2555kj
 • Braster 48.4 g
 • Braster Dirlawn 22.1 g
 • Halen 0.51g
 • Haearn 2.56mg
 • 5-y-dydd