Samosas Cig Oen Cymru, Pys a MintysMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F
 2. Mewn sosban, ffrïwch y briwgig Cig Oen Cymru heb ychwanegu olew nes ei fod yn frown. Ychwanegwch y tatws a'r sbeisys a'u coginio am ddwy funud. Ychwanegwch y shibwns, pys, mintys a'r halen a phupur a'u troi.
 3. Gadewch y cyfan i oeri. Torrwch bob haenen o'r crwst ffilo ar ei hyd deirgwaith. Rhowch ddau stribed hirsgwar hir gyda'i gilydd ar fwrdd a brwsiwch ychydig o fenyn ar hyd yr ymylon. Rhowch lwy de orlawn o'r llenwad mewn un gornel
 4. Plygwch y crwst yn groeslinol dros y llenwad i greu siâp triongl. Parhewch i blygu er mwyn creu parsel triongl.
 5. Gwnewch yr un peth gyda'r cynhwysion sy'n weddill. Rhowch y parseli ar hambwrdd pobi, brwsiwch fenyn drostynt a'u pobi mewn ffwrn wedi'i chynhesu ymlaen llaw am tuag 20 munud nes eu bod yn euraidd.
 6. Gweinwch fel byrbryd, cwrs cyntaf, cinio neu bicnic.

Recipe Information

Serves 8
Calories 195 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) O friwgig Cig Oen Cymru heb lawer o fraster
 • 1 Daten fach, yn ei chroen, wedi'i thorri'n giwbiau bach
 • 5ml (1 llwy de) O bowdwr cyri canolig
 • 5ml (1 llwy de) O goriander mâl
 • 5ml (1 llwy de) O gwmin
 • 4 Shibwnsyn, wedi'u sleisio'n denau
 • 50g (2 owns) O bys wedi'u dadrewi
 • 60ml (2 lwy fwrdd) O fintys ffres, wedi'i dorri
 • Halen a phupur
 • 6 Haenen o grwst ffilo
 • 25g (1 owns) O fenyn, wedi'i doddi

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 195 kcal
 • Egni 820
 • Braster 6g
 • Braster Dirlawn 1.7g
 • Halen 0.3g
 • Haearn 0.7g
 • 5-y-dydd 0