Tagine Marrakech gyda BricyllMethod

 1. Rhowch halen a phupur ac ychydig o flawd dros y darnau cig yna ffriwch nhw mewn padell yn yr olew am ychydig o funudau nes eu bod wedi brownio. Rhowch nhw naill ochr.
 2. Yn y cyfamser coginiwch y nionod yn ysgafn yn yr olew olewydd gyda'r sbeisys i gyd am tua 10 munud, gan droi nes eu bod yn feddal ac yn dechrau troi eu lliw.
 3. Ychwanegwch ychydig o ddŵr os oes angen.
 4. Ychwanegwch y purée tomato a'r isgell a dewch â hwn i'r berw.
 5. Ychwanegwch y darnau cig a mudferwch yn ysgafn am 1½ -2 awr neu nes ei fod yn frau.
 6. Gweinwch mewn tagine os oes un gennych gyda cous cous wedi eu stemio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 786 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1-1.2 kg ffiled gwddf neu ysgwydd cig dafad Cymreig, heb yr asgwrn ac wedi'i dorri'n dalpiau bras 2cm
 • 1 llwy fwrdd blawd
 • 1 llwy fwrdd olew llysiau neu gorn
 • 1 llwy fwrdd olew'r olewydd
 • 3 nionod coch canolig, wedi'u pilio a'u tafellu
 • 6 ewin garlleg, wedi eu pilio a'u malu
 • 30g gwraidd sinsir, wedi ei bilio a'i gratio'n fân
 • 1 llwy de paprica
 • ½ llwy de mace mâl
 • 2 lwy de cwmin mâl
 • 1 llwy de sinamon mâl
 • ½ llwy de cardamom mâl
 • Pinsiaid da o saffrwn
 • 2 lwy de purée tomat
 • 1 ½ litr isgell cyw iar neu gig oen neu 2 giwb isgell wedi eu toddi mewn cymaint â hynny o ddŵr
 • 12 o fricyll sych, heb y cerrig, wedi eu mwydo dros nos mewn dŵr cynnes
 • 2 lemwn wedi'u piclo

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 786 kcal
 • Egni 3274 kj
 • Braster 48.8g
 • Braster Dirlawn 20.2g
 • Halen 1.82g
 • Haearn 7.53mg
 • 5-y-dydd 2