Golwyth lwyn cig oen gyda chaws Stilton a llysiau trwchus wedi’u rhostioMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 6, 200ºC, 400ºF.
 2. Rhowch y llysiau ar dun rhostio mawr, a’u gosod mewn un haen ac arllwys ychydig o olew olewydd a halen drostynt.
 3. Yna, ei roi yn y popty a’i goginio am tua 30-40 munud nes ei fod yn dyner ac euraidd. Byddwch yn ysu i’w bwyta ond ceisiwch wrthsefyll y demtasiwn!
 4. Gosodwch y golwythion ar fwrdd torri, a gwnewch doriad bach ar ochr brasterog pob golwyth i greu poced fas.
 5. Gwthiwch sleisen o gaws i’r boced. Defnyddiwch y sbrigynnau o rosmari neu’r prennau coctel i wthio’r caws i’w le. Taenwch fymryn o olew dros ochrau’r golwythion ac ychwanegu halen a phupur.
 6. Gosodwch y golwythion dan gril wedi’i gynhesu ymlaen llaw a’u coginio am 8-10 munud bob ochr nes y byddant wedi coginio’n llwyr ac wedi brownio. Bydd rhywfaint o gaws yn gollwng dros badell y gril, felly casglwch ef a’i daenu dros y golwythion sydd wedi coginio. Neu bwytewch y caws sydyn cyn i chi gael eich dal! Gweinwch gyda’r llysiau trwchus wedi’u rhostio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 254 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4-6 golwyth lwyn Cig Oen Cymru heb lawer o fraster
 • 50g (2owns) caws Stilton neu gaws glas arall tebyg, wedi’i dorri’n 6 o sleisiau trwchus
 • Olew olewydd
 • Halen a phupur du
 • Sbrigynnau o rosmari neu brennau coctel

Llysiau Trwchus Wedi’u Rhostio:

 • Pwmpen cnau melyn, tatws melys, betys, moron – defnyddiwch amrywiaeth o’ch hoff lysiau, a’u torri’n ddarnau trwchus i’w rhostio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 254 kcal
 • Egni 1060KJ
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 6.1g
 • Halen 0.9g
 • Haearn 2.1g
 • 5-y-dydd 0.5