Stêcs coes Cig Oen Cymru wedi’u coginio yn y badell gyda sbeisys mâlMethod

 1. Rhowch y stêcs cig oen mewn dysgl isel. Malwch yr hadau, sinsir a’r tsili’n fân gyda’i gilydd cyn tywallt olew olewydd drostynt. Rhowch y stêcs yn y gymysgedd a’u gorchuddio’n llwyr. Gadewch y cig i amsugno’r holl flasau am 20 munud os oes modd.
 2. Rhowch holl gynhwysion y saws afal mewn padell, rhowch gaead arni, a’u gadael i fudferwi am ryw 10 munud nes bod yr afalau’n feddal.
 3. Twymwch badell ffrïo neu radell nes ei bod yn boeth iawn. Ychwanegwch y stêcs a’u coginio am 4-5 munud bob ochr nes eu bod yn frown.
 4. Gadewch y stêcs i orffwys am ychydig, gyda thalp o fenyn ar eu pen.
 5. Gweinwch y stêcs gyda sbrowts wedi’u tro-ffrïo (tro-ffrïwch sbrowts mewn mymryn o olew sesame wedi’i gymysgu ag olew llysiau, ychwanegwch dalp o fenyn ar y diwedd a’u gweini) a saws afal. Mwynhewch gwtsh ar y soffa wedyn.

Recipe Information

Serves 2
Calories 393 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2-4 stêcs tennau coes Cig Oen Cymru
 • 5g (1 llwy de) o hadau coriander
 • 5g (1 llwy de) o hadau cwmin
 • 1.23cm (½") o wreiddsinsir, wedi’i blicio a’i dorri’n fân
 • 1 tsili gwyrdd wedi’i dorri, heb yr hadau
 • 5ml (1 llwy de) o olew olewydd
 • Talp o fenyn

Saws afal sbeislyd sydyn:

 • 2 afal coginio, wedi’u plicio a’u torri
 • Talp o fenyn
 • 5g (1 llwy de) o gwmin mâl
 • 30g (2 lwy fwrdd) o siwgr mân
 • ½ lemwn, y sudd a’r croen
 • Pinsiad o hadau cwmin

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 393 kcal
 • Egni 1649KJ
 • Braster 21g
 • Braster Dirlawn 10g
 • Halen 0.4g
 • Haearn 3.4g
 • 5-y-dydd 1