Cytledi Cig Oen Cymru gyda saws garlleg a pherlysiau cyflymMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i Nwy 5, 190ºC, 375ºF.
 2. Twymwch yr olew mewn padell ffrio wrthglud fawr, ychwanegwch y cytledi Cig Oen Cymru, y garlleg a’r winwnsyn a’u coginio nes eu bod yn euraidd bob ochr
 3. Pan fydd y cytledi wedi brownio, trowch y gwres yn is a choginio’n ysgafn am 4-5 munud arall. Cofiwch gadw caead ar y badell – os yw’r winwns yn dechrau coginio gormod tynnwch nhw oddi ar y gwres a’u cadw’n gynnes.
 4. Tynnwch y cytledi o’r badell ar ôl iddyn nhw goginio a chadwch nhw’n gynnes.
 5. Yna, ychwanegwch y caws hufen a’r llaeth i’r badell a’u cymysgu gyda sudd y cig. Twymwch y cyfan yn ysgafn ac ychwanegwch y basil a’r persli.
 6. I wneud y sglodion mawr, torrwch y tatws a’u rhoi ar hambwrdd pobi gydag ychydig o olew a’u coginio am 30-40 munud neu nes y byddan nhw’n grensiog ac euraidd.
 7. Gweinwch y cytledi gyda’r sglodion mawr a llysiau tymhorol gydag ychydig o’r saws hufennog drostyn nhw.

Recipe Information

Serves 2
Calories 1057 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4-6 o gytledi Cig Oen Cymru heb lawer o fraster
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
 • 1 winwnsyn coch bychan, wedi’i sleisio
 • 100g (4 owns) o gaws hufen
 • 90ml (6 llwy fwrdd) o laeth
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o bersli a basil ffres, wedi’u malu

Ar gyfer y sglodion trwchus:

 • 2 daten bobi fawr, wedi’u torri’n sglodion mawr
 • Olew i goginio’r sglodion

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 1057 kcal
 • Egni 4395KJ
 • Braster 78g
 • Braster Dirlawn 33.9g
 • Halen 0.7g
 • Haearn 3.1g
 • 5-y-dydd 0