Cytledi cig oen mewn crwst pupur duMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 5, 190ºC, 375ºF a rhowch silff pobi ynddi i gynhesu.
 2. Rhowch y briwsion bara a’r pupur du mewn powlen fas a’u cyfuno. Rhowch y blawd mewn dysgl fas a’r wy, sydd wedi’i guro’n ysgafn, mewn un arall.
 3. Trochwch y cytledi yn y blawd i ddechrau, yna’r wy, ac yna’r briwsion. Gallwch eu rhoi yn y briwsion ddwywaith os hoffech wneud hynny.
 4. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio fawr na all gydio a browniwch y cytledi nes eu bod yn euraidd ar y ddwy ochr..
 5. Rhowch y cytledi ar yr silff pobi sydd wedi’i gynhesu ymlaen llaw a choginiwch am 10 munud hyd nes bod y cig yn frau ac wedi’i goginio drwyddo.
 6. Salsa: Cyfunwch y sbigoglys, y cnau pinwydd a’r mintys ffres. Cymysgwch yr olew a’r jeli mintys a’i lwyo dros y sbigoglys, cyfuno’r cyfan yn dda a’i adael am ychydig cyn gweini.
 7. Gweinwch y cytledi gyda’r salsa a phwmpen neu bwmpen cnau menyn stwnsh.

Recipe Information

Serves 4
Calories 578 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4-6 cytled o gig oen Cymru heb lawer o fraster
 • 100g (4 owns) o friwsion bara ffres
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o flawd
 • 1 wy
 • 10ml (2 lwy de) o bupur du wedi’i falu’n fras
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 1 llond llaw fawr o ddail sbigoglys bach, wedi’u torri’n fras
 • 30g (2 lwy fwrdd) o gnau pinwydd wedi’u tostio

Salsa:

 • 30ml (2 lwy fwrdd) o fintys ffres
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew olewydd pur iawn
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o jeli mintys

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 578 kcal
 • Egni 2404kJ
 • Braster 42g
 • Braster Dirlawn 15g
 • Halen 0.5g
 • Haearn 3.25g
 • 5-y-dydd 0.5