Byrgyrs cig oen, llugaeron a Brie gyda chaws Camembert cynnes a saws llugaeronMethod

 1. Rhowch y briwgig cig oen, y garlleg, yr halen a’r pupur a’r caws mewn powlen fawr a’i gymysgu’n dda. Ffordd therapiwtig iawn o gychwyn diwrnod mawr arall.
 2. Rhannwch y gymysgedd yn bedwar dogn mawr, neu’n 8-10 dogn bach y gellir eu dipio, a’u ffurfio’n fyrgyrs. Os oes ciwbiau caws i’w gweld, gwthiwch nhw i mewn i’r briwgig.
 3. Gosodwch y byrgyrs dan gril wedi’i gynhesu ymlaen llaw a’u coginio am tua 6 munud bob ochr nes eu bod yn euraidd ac wedi’u coginio’n drylwyr.
 4. Tynnwch y Camembert o’i becyn a gosod papur pobi drosto’n ysgafn. Rhowch y caws yn ôl yn y gorchudd pren a’i goginio ar Farc Nwy 5 190ºC 375ºF am tua 10 munud nes fod y caws yn dechrau toddi. Torrwch y crwst ac ychwanegu’r saws llugaeron i’w weini.
 5. Gweinwch y byrgyrs wedi’u dipio yn y caws Camembert cynnes gyda darnau o lysiau amrwd ychwanegol.

Recipe Information

Serves 4
Calories 335 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1pwys) o friwgig Cig Oen Cymru heb lawer o fraster
 • 15ml (1llwy fwrdd) o olew
 • 2 glof o arlleg, wedi’u gwasgu
 • 30ml (2 llwy fwrdd) o jeli llugaeron
 • Halen a phupur
 • 50g (2oz) caws Brie
 • Caws Camembert bach cyfan - ar gyfer trochi
 • 15ml (1llwy fwrdd) saws llugaeron ar gyfer gweini

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 335 kcal
 • Egni 1394kj
 • Braster 22g
 • Braster Dirlawn 6.3g
 • Halen 1.1g
 • Haearn 0.1mg
 • 5-y-dydd 0