Ffriterau Cig Oen Cymru, courgette a mintysMethod

 1. Rhowch y briwgig, yr halen a'r pupur, y courgette a'r mintys gyda'i gilydd mewn dysgl fawr a chymysgwch yn dda.
 2. Cymerwch lond llaw o'r cymysgedd a'i siapio'n belen cyn ei wasgu'n fflat mewn siâp ffriter/pati. Rhowch y rhain ar blât, eu gorchuddio a'u rhoi yn yr oergell am oddeutu 10 munud.
 3. Rhowch y blawd ar blât ac wy wedi'i guro ar blât arall. Rhowch y ffriterau yn y blawd yn gyntaf ac yna eu trochi yn yr wy neu ddefnyddio brwsh crwst i frwsio'r wy arnynt.
 4. Twymwch yr olew mewn padell ffrïo. Yn ofalus, rhowch 2-3 ffriter ar y tro yn yr olew a'u coginio am 5-8 munud nes byddent yn euraidd, crimp ac wedi'u coginio drwyddynt
 5. Cymysgwch gynhwysion y salsa gyda'i gilydd (corn, saws tsili, mintys a olew). Gweinwch y ffriterau gyda'r salsa a salad tymhorol ffres.

Recipe Information

Serves 4
Calories 362 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) briwgig cig oen Cymru coch
 • Halen a phupur
 • 1 courgette mawr, wedi'i gratio
 • 15ml (1 llwy fwrdd) mintys ffres, wedi'i dorri'n fân
 • 30ml (2 lwy fwrdd) blawd
 • 1 wy, wedi'i guro'n ysgafn
 • 45ml (3 llwy fwrdd) olew llysiau
 • 1 india-corn ar y cobyn, gyda'r cnewyll wedi'u torri i ffwrdd a'u ffrïo'n ysgafn
 • 10ml (2 lwy de) saws tsili melys
 • 15ml (1 llwy fwrdd) mintys ffres, wedi'i dorri'n fân
 • Olew olewydd

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 362 kcal
 • Egni 1509kJ
 • Braster 22g
 • Braster Dirlawn 5.8g
 • Halen 1.2g
 • Haearn 2.7g
 • 5-y-dydd 0.5