Cyrri Tatws Melys Goaidd gyda Chig Oen Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th January 2018

Bydd Angen

 • 1 llwy fwrdd o olew
 • 600g o gig oen wedi'i ddeisio (gallwch ddefnyddio coes/ysgwydd neu wddf)
 • 1 nionyn, wedi'i sleisio
 • 2 ffon seleri, wedi'u sleisio
 • 4 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • 1 tsili coch, heb yr hadau ac wedi'i sleisio'n denau
 • ½ modfedd o sinsir ffres, wedi'i dorri'n fan
 • 3 llwy de o bowdwr garam masala
 • 2 lwy de o bowdwr tyrmerig
 • 1 llwy de o hadau ffenigl
 • Tun 400ml o laeth coconyt
 • 2 lwy fwrdd o biwrî tomato
 • 150ml o stoc llysiau neu gyw-iâr
 • 1 daten felys, wedi'i deisio
 • Halen a phupur
 • Croen a sudd 1 leim
 • Llond llaw o goriander ffres
 • I weini - reis wedi coginio

Dull

 1. Cynheswch yr olew mewn padell fawr yna ychwanegwch y cig oen a'i ffrio nes ei fod wedi brownio. Ychwanegwch y nionyn, y garlleg, y sinsir, y seleri a'r tsili a ffriwch am 2 funud.
 2. Ychwanegwch y sbeisys a throwch am ychydig funudau. Ychwanegwch y llaeth coconyt, y stoc, y piwrî tomato a'r halen a'r pupur. Pan fydd wedi berwi, gorchuddiwch gyda chaead a mudferwch am 90 munud. Ychwanegwch fwy o stoc os oes angen.
 3. Ychwanegwch y tatws melys a pharhewch i goginio am 30 munud neu nes mae'r tatws yn feddal.
 4. I orffen - ychwanegwch y croen a' sudd leim ac ysgeintiwch y coriander wedi'i dorri drosto.

Gwybodaeth Rysáit


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.