Risotto Nadoligaidd Cig Oen Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th June 2015

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) o stêcs coes neu ffiled gwddf Cig Oen Cymru, wedi'u torri'n giwbiau bach
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew olewydd
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i falu
 • 2 Genhinen, wedi'u golchi a'u sleisio'n denau
 • 225g (8 owns) o reis risotto Arborio
 • 50g (2 owns) o lugaeron sych
 • 2 Seren anise
 • Pupur du
 • 150ml (¼ peint) o win gwyn
 • 600ml (1 peint) o stoc cig oen
 • Dail roced a dail salad cymysg ar gyfer y garnais

Dull

 1. Cynheswch yr olew mewn sosban fawr, ychwanegwch y ciwbiau Cig Oen, y garlleg a'r cennin a choginio'r cyfan am 2-3 munud.
 2. Ychwanegwch y reis, y llugaeron, y sêr anise, halen a phupur a chymysgwch y cyfan. Ychwanegwch y gwin a gadewch iddo fyrlymu, ac yna ychwanegwch y rhan fwyaf o'r stoc poeth (cadwch ychydig er mwyn profi'r risotto tuag at ddiwedd yr amser coginio) a chymysgwch bopeth yn dda eto.
 3. Gadewch iddo fudferwi heb gaead am tua 15-20 munud. Cofiwch ei droi a chadw llygad ar faint o hylif sydd ar ôl o bryd i'w gilydd. Ychwanegwch ychydig mwy o stoc os bydd yn dechrau amsugno’r hylif yn rhy gyflym.
 4. Gweinwch gyda dail roced a dail salad cymysg.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 3
Calorïau 501 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 501 kcal
 • Egni 2113
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 4.1g
 • Halen 1g
 • Haearn 2.74g
 • 5-y-dydd 1

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.
Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.