Craceri Cig Oen CymruMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llawn i Nwy 4, 180˚C, 350˚F.
 2. Ffrïwch y briwgig a’r winwns yn sych mewn sosban tan ei fod yn frown golau. Yna, ychwanegwch y gwenith bulgar a’r cwmin, a’i goginio am 2 funud.
 3. Ychwanegwch y mint a’r pupur a halen, a’i adael i oeri.
 4. Torrwch y crwst filo yn siapiau hirsgwar, tua 16 x 13cm (gallwch amrywio maint y craceri - o rai bach ar gyfer canapé neu rai mwy ar gyfer bwffe).Cymrwch ddwy haen hirsgwar, eu rhoi gyda’i gilydd ar fwrdd a brwsio menyn ar yr ymylon.
 5. Rhowch lond llwy de o’r llenwad yng nghanol y crwst a’i wasgaru’n gyfartal gan adael digon o le ar yr ymylon i selio’r craceri. Rholiwch yn siâp selsig a phinsiwch y crwst o boptu’r llenwad i wneud siâp crychiog pennau’r cracer. Gwnewch yr un fath gyda gweddill y llenwad.
 6. Ar ôl gorffen rholio’r craceri, rhowch nhw ar hambwrdd pobi, brwsio menyn wedi’i doddi arnynt a’u pobi am ryw chwarter awr hyd nes eu bod yn euraidd. Gweinwch yn boeth neu’n oer, naill ai fel cwrs cyntaf neu fyrbryd.

Recipe Information

Serves 4
Calories 129 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) o friwgig cig oen Cymru
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o wenith bulgar
 • 5ml (1 llwy de) o gwmin
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o fint ffres, wedi’i dorri’n fân
 • Pupur a halen
 • 12 haen o grwst filo
 • 25g (1 owns) o fenyn, wedi’i doddi

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 129 kcal
 • Egni 541
 • Braster 3g
 • Braster Dirlawn 1.1g
 • Halen 0.1g
 • Haearn 0.4g
 • 5-y-dydd 0