Tarte tatin Cig Oen Cymru, Afal a RhosmariMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i farc nwy 6, 200ºC, 400ºF.
 2. Rhowch bapur pobi anlynol ar hambwrdd pobi mawr. Rhowch y siwgr ar yr hambwrdd a'i daenu'n siâp cylch bras, tua maint plât swper mawr. Torrwch y menyn yn ddarnau bach a'u hychwanegu. Nawr ychwanegwch y nionyn, yr afal, y rhosmari a'r cytledi cig oen - gan gofio y bydd y darten wyneb i waered ar ôl i chi ei choginio!
 3. Rhowch mewn popty poeth am ryw 10 munud i ddechrau.
 4. Rholiwch y crwst i faint tebyg i'r hambwrdd. Tynnwch yr hambwrdd o'r popty a gosodwch y crwst yn ofalus dros y cytledi, dychwelwch i'r popty am ryw 20 munud nes mae'r crwst yn lliw euraidd tywyll.
 5. Tynnwch o'r popty ac ar ôl ychydig funudau, trowch y darten allan ar blât mawr.
 6. Gweinwch mewn tafellau mawr.

Recipe Information

Serves 6
Calories 769 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4-6 cytled o Gig Oen Cymru
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o siwgr brown tywyll meddal
 • 12g (½oz) o fenyn
 • 1 nionyn coch, wedi'i blicio a'i dorri'n
 • 8 lletem denau
 • 1 afal, wedi'i sleisio
 • 3 sbrigyn o rosmari ffres
 • Pupur a halen
 • Olew olewydd
 • Pecyn 500g o grwst pwff wedi'i wneud yn barod

Gwybodaeth am faeth