Cennin wedi’u llenwi â Chig Oen Cymru a rhosmariMethod

 1. Twymwch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F. Cymerwch bob darn o gennin a defnyddio pen llwy bren i wthio'r haenau canol lliw golau allan ohonynt, gan adael lle bach ynghanol y cennin ar gyfer y stwffin.
 2. Cadwch yr haenau cennin a'u torri'n fân.
 3. Rhowch y darnau llawn o gennin mewn dysgl gratin ddofn gyda'r pennau agored ar i fyny, a pharatoi'r cymysgedd briwgig.
 4. Twymwch yr olew mewn padell fawr ac ychwanegu'r briwgig oen a'i frownio.
 5. Ychwanegwch y rhosmari, y cwmin a'r hadau cwmin a'u coginio am 1-2 funud.
 6. Ychwanegwch yr isgell, y piwrî a'r tomatos tun.
 7. Dewch â'r cymysgedd i'r berw. Gyda llwy, rhowch y cymysgedd briwgig i mewn i ganol y cennin (efallai y bydd angen i chi ei wthio i lawr gyda phen llwy bren).
 8. Gallwch roi unrhyw gymysgedd briwgig sydd dros ben o amgylch ymyl y ddysgl.
 9. Gorchuddiwch gyda ffoil a'i bobi yn y popty am 30-40 munud - tynnwch o'r popty a gwneud yn siwr bod haenau allanol y cennin yn feddal (efallai y bydd angen coginio cennin caletach ychydig yn hirach).
 10. Gweinwch gyda reis sbeislyd a rhagor o lysiau gwyrdd.

Recipe Information

Serves 2
Calories 289 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) briwgig coch o gig oen Cymru
 • 3 cenhinen fawr, wedi'u golchi a'u torri'n ddarnau
 • 5cm/2" a'r dail allanol caled wedi'u tynnu
 • 5ml (1 llwy de) o olew llysiau
 • 1 sbrigyn o rhosmari ffres, y dail wedi'u tynnu a'u torri'n fân
 • 5ml (1 llwy de) cwmin sych
 • 5ml (1 llwy de) hadau cwmin
 • 150ml (¼pt) o isgell cig oen
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o biwrî tomato
 • 200ml yn fras tun bychan o domatos wedi'u torri (neu ½ tun mawr)

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 289 kcal
 • Egni 1212kj
 • Braster 13.0g
 • Braster Dirlawn 4.6g
 • Halen 1.65g
 • Haearn 6.85mg
 • 5-y-dydd 5