Cyri Cig Oen Cymru a llugaeronMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Twymwch yr olew mewn padell neu ddysgl gaserol fawr sy’n addas i’r popty. Ychwanegwch y ciwbiau cig oen Cymru a’u brownio bob ochr. Yna, ychwanegwch y winwns, y garlleg a’r sinsir a choginio’r cyfan am 1-2 funud.
 3. Ar ôl i’r winwns a’r garlleg feddalu, ychwanegwch y powdwr cyri a’r sbeisys a gorchuddio’r holl gynhwysion yn llwyr.
 4. Yna, ychwanegwch y cynhwysion eraill, heblaw’r llugaeron a’r sbinaets, a’u codi i’r berw. Unwaith mae’r cyri yn berwi, rhowch gaead neu ffoil ar ei ben, a’i goginio yn y popty am 1½ - 2 awr neu nes bod y cig yn feddal a’r saws wedi tewychu.
 5. Ar ôl gorffen coginio’r cyri, ychwanegwch y llugaeron a’r sbinaets ato.
 6. Gweinwch gyda bara Naan cynnes wedi’u brwsio â menyn, sgeintiad o fêl a phinsiad o sinamon.

Recipe Information

Serves 6
Calories 325 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 900g (2 bwys) o ysgwydd cig oen Cymru heb lawer o fraster, wedi’i thorri’n giwbiau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 2 winwnsyn, wedi’u torri’n fras
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu’n fân
 • 2.5cm (1") darn o wreiddsinsir, wedi’i blicio a’i ratio
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o bowdr cyri cymharol boeth
 • 5ml (1 llwy ) pupur Jamaica
 • 300ml (½ peint) o stoc cig oen
 • 300ml (½ peint) o sudd llugaeron
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o saws llugaeron
 • 50g (2 owns) o lugaeron rhewedig, wedi’u dadrewi
 • 2 lond llaw fawr o sbinaets ffres

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 325 kcal
 • Egni 1358
 • Braster 15g
 • Braster Dirlawn 5.6g
 • Halen 0.8g
 • Haearn 4.5g
 • 5-y-dydd 0.5