Pei Briwgig Eidion a SglodionMethod

 1. Cynheswch eich ffwrn ymlaen llaw i 200ºC/marc nwy 6.
 2. Rhowch y briwgig mewn wok neu sosban anlynol a'i ffrio'n sych am ryw 5 munud nes mae wedi brownio (mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi roi unrhyw olew neu fraster ychwanegol yn y badell a bydd ychydig o fraster yn dod allan o'r briwgig a fydd yn helpu'r cig i frownio).
 3. Ychwanegwch y winwns a'r garlleg a choginiwch am 2-3 munud.
 4. Ychwanegwch y corbwmpenni, y corn melys, y tomatos wedi'u torri'n ddarnau, y piwrî tomato a'r sôs tomato, y perlysiau a'r pupur du.
 5. Coginiwch yn ysgafn dros wres isel am ychydig funudau. Ychwanegwch y darnau bach o gaws i'r gymysgedd a'i drosglwyddo'n ofalus i ddysgl y gellir ei rhoi yn y ffwrn.
 6. Rhowch sglodion ffwrn am ben y cyfan ac ysgeintio caws wedi'i gratio drosto.
 7. Coginiwch am oddeutu 20-25 munud nes mae'r sglodion wedi coginio ac yn frown.

Recipe Information

Serves 4
Calories 465 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g mins/briwgig isel mewn braster
 • 1 winwnsyn, wedi'i bilio a'i dorri'n ddarnau bach
 • 2 ewin garlleg, wedi'u pilio a'u malu
 • Dwy gorbwmpen, wedi'u torri'n giwbiau bach
 • Tun 400g tomatos wedi'u torri'n ddarnau
 • 1 tun bach o gorn melys, wedi'i ddraenio
 • 2 x 15ml piwre tomatos
 • 2 x 15ml sôs tomato
 • 1 x 15ml perlysiau cymysg ffres, wedi'u torri'n ddarnau neu 5ml perlysiau cymysg sych
 • 2.5ml pupur du wedi'i falu
 • 75g caws cheddar wedi'i dorri'n ddarnau bach
 • 350g sglodion ffwrn trwchus wedi'u rhewi
 • 25g caws cheddar, wedi'i gratio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 465 kcal
 • Egni 1957kJ
 • Braster 17.9g
 • Braster Dirlawn 9.0g
 • Halen Salt 2.6g
 • Haearn 5.99mg
 • 5-y-dydd 2