Cig Eidion Cymru o Ochr Orau’r Forddwyd wedi’i farinadu mewn diod sinsir, taragon a chennin syfi

Rhannwch y dudalen hon

Sunday 7th June 2015

Bydd Angen

 • 1kg (2.2lb) darn o gig eidion Cymru o ochr orau'r forddwyd
 • 300ml tun o ddiod sinsir
 • 3 sbrigyn mawr o daragon ffres, wedi'i dorri'n fach
 • llond llaw fechan o gennin syfi ffres, wedi'u torri'n fach
 • 2 glof o garlleg, wedi'u pilio a'u gwasgu
 • Halen a phupur
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew olewydd
 • 15ml (1 lwy fwrdd) o jam sinsir

Dull

 1. Rhowch y darn cig eidion mewn dysgl ddofn fawr.
 2. Ychwanegwch y ddiod sinsir, perlysiau, y garlleg a'r halen a phupur a rholio'r cig yn y marinâd nes ei fod wedi'i orchuddio.
 3. Rhowch gaead drosto a'i farinadu yn yr oergell am 4-5 awr, gan ei droi bob hyn a hyn.
 4. Cynheswch y popty i Farc Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 5. Tynnwch y cig eidion o'r marinâd, straenio'r marinâd gan gadw'r hylif mewn sosban fechan a thaenu'r perlysiau dros y cig.
 6. Rhowch y cig eidion mewn tun rhostio, tywallt yr olew drosto a'i goginio am: 20 munud i bob 450g/½kg (1lb) ac 20 munud ychwanegol i gael cig gwaedlyd neu 25 munud i bob 450g/½kg (1lb) a 25 munud ychwanegol i'w goginio'n gymhedrol.
 7. Codwch y braster dros y cig yn achlysurol tra bo'n rhostio.
 8. Ychwanegwch y jam sinsir i'r hylif marinâd sydd gennych dros ben a'i dewychu ar yr hob am tua 15-20 munud nes bo'n ludiog ond yn hawdd ei dywallt. (Gallwch ei daenu dros y cig gyda llwy i'w weini.)
 9. Tynnwch y cig o'r popty a gadael iddo sefyll am oddeutu 20 munud.
 10. Gweinwch y cig eidion wedi'i sleisio a'r sudd sinsir wedi'i daenu drosto.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Calorïau 368 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 368 kcal
 • Egni 1551 kj
 • Braster 12.3g
 • Braster Dirlawn 3.5 g
 • Halen 0.98g
 • Haearn 4.92mg
 • 5-y-dydd

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.