Sgiwerau Cig Eidion Cymru Tikka MasalaMethod

 1. Rhowch y garlleg, pâst tikka, mintys a'r iogwrt mewn dysgl fas hir. Cymysgwch y cyfan.
 2. Rhowch 3-4 darn o gig eidion ar sgiwerau metel hir neu sgiwerau pren (wedi'u mwydo mewn dŵr ymlaen llaw). Ychwanegwch y sgiwerau i’r gymysgedd iogwrt a'u rholio yn y cymysgedd i'w gorchuddio'n dda.
 3. Rhowch orchudd drostynt a'u rhoi yn yr oergell i farinadu am tua 30-60 munud
 4. Gwnewch y relish: Rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen a'u cymysgu'n dda. Rhowch y sgiwerau o dan gril neu farbeciw wedi'i gynhesu ymlaen llaw a'u coginio am tua 15 munud, gan eu troi o bryd i'w gilydd nes eu bod wedi'u coginio drwyddynt ac yn frown.
 5. Gweinwch y sgiwerau gyda'r relish a reis wedi'i stemio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 260 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O stêcs rymp Cig Eidion Cymru, wedi'u torri'n giwbiau mawr
 • 2 Ewin garlleg, wedi'u malu
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O bâst tikka masala
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O fintys ffres, wedi'i dorri
 • 150ml (¼ peint) O iogwrt naturiol

Relish Papaia a Mintys:

 • 150ml (¼ peint) O iogwrt naturiol
 • 1Papaia, wedi'i blicio, heb hadau ac wedi'i dorri'n sleisiau bach
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O jeli mintys
 • 150ml (¼ peint) O iogwrt naturiol
 • 1 Shibwnsyn, wedi'i sleisio'n denau
 • ¼ Ciwcymbr, wedi'i dorri'n giwbiau bach
 • Pinsiad o bowdwr tsili
 • Llond llaw o ddail mintys ffres

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 260 kcal
 • Egni 1092KJ
 • Braster 9g
 • Braster Dirlawn 7.4g
 • Halen 1g
 • Haearn 6.2g
 • 5-y-dydd 1