Tagine cig eidionMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Mewn sosban fawr a all wrthsefyll gwres popty ychwanegwch yr olew a chynheswch.
 3. Ychwanegwch yr winwnsyn a’r garlleg, a browniwch ychydig.
 4. Ychwanegwch y ciwbiau cig eidion a’u brownio ar bob ochr. Ychwanegwch y sbeisys, yr eirin wedi’u chwarteru, y stoc a’r halen a phupur. Rhowch yn y popty sydd wedi’i chynhesu ymlaen llaw, gyda chaead arno, am 1½ awr.
 5. Gweinwch gydag ychydig o eirin, almonau ychwanegol a phersli drosto ynghyd â darn mawr o fara cras.
 6. Ar ôl 1½ awr tynnwch y clawr ac ychwanegwch y cwscws a’r almonau, rhowch y caead yn ôl a choginiwch am 20-30 munud arall nes bod y cig yn frau a bod y cwscws wedi amsugno’r holl hylif. (Ychwanegwch ychydig o ddŵr os yw’n rhy sych.)

Recipe Information

Serves 4
Calories 322 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) o giwbiau stecen balfais i’w brwysio cig eidion Cymru heb lawer o fraster
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
 • 1 clof o arlleg, wedi’i wasgu
 • 5ml (1 llwy de) o sinamon
 • 10ml (2 lwy de) o gwmin
 • 5 eirinen aeddfed ffres, 4 wedi’u torri’n chwarteri, 1 yn giwbiau bach
 • 300ml (½pt) o stoc cig eidion
 • Halen a phupur
 • 100g (4 owns) o gwscws
 • 25g (1 owns) o almonau fflawiog wedi’u tostio a rhai ychwanegol fel garnais
 • Persli dail fflat, wedi’i dorri

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 322 kcal
 • Egni 1350kJ
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 3.7g
 • Halen 1.3g
 • Haearn 1.9g
 • 5-y-dydd 1