Steciau Syrlwyn Cig Eidion Cymru gyda madarch portabello wedi’u stwffioMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Twymwch yr olew a’r menyn mewn padell ffrio fawr a choginio’r stêcs. Os ydych chi’n hoffi’ch stêcs yn waedlyd coginiwch nhw am 2 funud bob ochr, 4 munud ar gyfer cymedrol a 6 munud ar gyfer trylwyr.
 3. Rhowch y stêcs o’r neilltu am ychydig funudau.
 4. Yna, cymerwch y madarch a’u llenwi gyda’r gymysgedd o’ch dewis – neu gallwch baratoi un o bob un.
 5. Rhowch y madarch ar hambwrdd pobi a’u coginio am tua 10 munud nes bod y madarch yn feddal a’r caws wedi toddi.
 6. Gweinwch y stêcs gyda’r madarch ar ei ben, a thatws newydd rhost rhosmari a salad tymhorol.

Recipe Information

Serves 2
Calories 470 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 stecen syrlwyn, llygad yr asen neu rymp Cig Eidion Cymru
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew olewydd
 • Talp o fenyn
 • Halen a phupur
 • 4 o fadarch Portobello mawr
 • 50g (2 owns) o gaws gafr
 • 3 datysen, wedi’u torri’n fras – digon i ddwy fadarchen
 • 50g (2 owns) o gaws stilton
 • 1 ffigysen ffres, wedi’i chwarteru – digon i ddwy fadarchen

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 470 kcal
 • Egni 1967
 • Braster 28g
 • Braster Dirlawn 12.8g
 • Halen 1.2g
 • Haearn 3.8g
 • 5-y-dydd 1.5