Stecen Cig Eidion Cymru, salad sbigoglys a phupurau gyda croutons pancetta, a dresin oren a dilMethod

 1. Rhowch ddigonedd o bupur du ar y stecen eidion a'i goginio o dan y gril neu ar radell wedi'i dwymo o flaen llaw. Bydd 4 munud bob ochr yn ei goginio'n ganolig.
 2. Yn y cyfamser, rhowch y sbigoglys a'r pupurau mewn dysgl a'u cymysgu.
 3. Gwnewch y dresin: Cymysgwch y croen a'r sudd oren, y dil a'r olew olewydd gyda'i gilydd. Ychwanegwch halen a phupur, eu rhoi yn y ddysgl a chymysgu'r cyfan.
 4. Gwnewch y croutons: Torrwch y baguette yn dafellau a'u rhoi i orwedd ar dun pobi. Rhowch haenau tenau o pancetta i orwedd dros y tafellau bara. Ysgwydwch ychydig o olew drostynt a'u rhoi yn y popty ar Farc Nwy 6, 200°C, 400°F am oddeutu 10 munud nes bo'r bara wedi tostio'n ysgafn a'r pancetta'n euraid.
 5. Torrwch y stecen yn ddarnau trwchus. Rhowch y darnau ar ben y sbigoglys a'u cymysgu. Gweinwch gyda'r croutons pancetta.

Recipe Information

Serves 2
Calories 743 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • Stecen ffolen (rwmp) 225g (8oz) o eidion Cymru coch
 • Llond llaw o sbigoglys ffres
 • 50g (2oz) o bupurau o jar wedi'u coginio ar y radell
 • 1 oren, y croen a'r sudd
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o dil neu fasil ffres, wedi'u torri'n fras
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew olewydd
 • Ffon fara Ffrengig neu ciabatta
 • 2-3 dafell o pancetta neu facwn brith wedi'i dafellu'n denau
 • Olew olewydd

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 743 kcal
 • Egni 3126kj
 • Braster 28.9g
 • Braster Dirlawn 6.7 g
 • Halen 2.84g
 • Haearn 5.84mg
 • 5-y-dydd 1