Stec Cig Eidion Cymru gyda Aioli Olifau GwyrddMethod

 1. Coginiwch y stêcs ar blât gradell, padell ffrio neu gril wedi'u cynhesu ymlaen llaw, am: Syrlwyn, rymp neu 2-3cm (¾-1¼”)lygad yr asen 3-4 munud bob ochr − wedi'i goginio'n waedlyd 4-5 munud bob ochr − wedi'i goginio'n ganolig 6-7 munud bob ochr − wedi'i goginio'n dda
 2. Gadewch y stêcs i orffwys am ychydig funudau cyn eu gweini. Rhowch holl gynhwysion yr aioli mewn powlen fach a'u cymysgu'n dda. Rhowch gaead drosti a'i gadael i sefyll am tua 10 munud, er mwyn amsugno’r blasau.
 3. Rhowch y stêc ar dafell dew o fara surdoes wedi'i dostio, wedi'i daenu â'r menyn garlleg/perlysiau, ac ychwanegwch gyfran hael o aioli a dail salad.

Recipe Information

Serves 2
Calories 427 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 Stêc dew syrlwyn, rymp neu lygad yr asen dew Cig Eidion Cymru

Aioli olifau gwyrdd:

 • 10ml (2 lwy de) O gaprys, wedi'u golchi a'u torri
 • 6 tua 50g (2 owns) O olifau gwyrdd heb y cerrig
 • 2 Ewin garlleg, wedi'u malu a'u torri
 • 45ml (3 llwy fwrdd) O fayonnaise
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O fasil ffres, wedi'i dorri'n fras
 • Torth surdoes
 • Menyn garlleg/perlysiau

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 427 kcal
 • Egni 1786KJ
 • Braster 23g
 • Braster Dirlawn 8.9g
 • Halen 2.8g
 • Haearn 4.5g
 • 5-y-dydd 0