Stec Cig Eidion Cymru gyda Aioli Olifau Gwyrdd

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 3rd June 2015

Bydd Angen

 • 2 Stêc dew syrlwyn, rymp neu lygad yr asen dew Cig Eidion Cymru

Aioli olifau gwyrdd:

 • 10ml (2 lwy de) O gaprys, wedi'u golchi a'u torri
 • 6 tua 50g (2 owns) O olifau gwyrdd heb y cerrig
 • 2 Ewin garlleg, wedi'u malu a'u torri
 • 45ml (3 llwy fwrdd) O fayonnaise
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O fasil ffres, wedi'i dorri'n fras
 • Torth surdoes
 • Menyn garlleg/perlysiau

Dull

 1. Coginiwch y stêcs ar blât gradell, padell ffrio neu gril wedi'u cynhesu ymlaen llaw, am: Syrlwyn, rymp neu 2-3cm (¾-1¼”)lygad yr asen 3-4 munud bob ochr − wedi'i goginio'n waedlyd 4-5 munud bob ochr − wedi'i goginio'n ganolig 6-7 munud bob ochr − wedi'i goginio'n dda
 2. Gadewch y stêcs i orffwys am ychydig funudau cyn eu gweini. Rhowch holl gynhwysion yr aioli mewn powlen fach a'u cymysgu'n dda. Rhowch gaead drosti a'i gadael i sefyll am tua 10 munud, er mwyn amsugno’r blasau.
 3. Rhowch y stêc ar dafell dew o fara surdoes wedi'i dostio, wedi'i daenu â'r menyn garlleg/perlysiau, ac ychwanegwch gyfran hael o aioli a dail salad.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 2
Calorïau 427 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 427 kcal
 • Egni 1786KJ
 • Braster 23g
 • Braster Dirlawn 8.9g
 • Halen 2.8g
 • Haearn 4.5g
 • 5-y-dydd 0

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.