Stêc Cig Eidion Cymru gyda Chamembert wedi’i bobi a ‘Jam’ Mwyar DuonMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i farc nwy 5, 190ºC, 375ºF.
 2. Torrwch y tatws yn sglodion tew. Ychwanegwch ychydig o olew at hambwrdd mawr a rhowch y sglodion arno yn un haen. Coginiwch am 30-40 munud nes eu bod yn grensiog ac yn euraidd.
 3. Deg munud cyn gorffen coginio, lapiwch y caws yn llac mewn papur pobi a'i roi yn y ffwrn i feddalu am tua 8-10 munud.
 4. Coginiwch y stêcs ar blât gradell, padell ffrio neu gril sydd wedi'u cynhesu ymlaen llaw, am: Syrlwyn, rymp neu lygad yr asen 2-3cm (¾-1¼”) Gwaedlyd − 3-4 munud bob ochr Canolig − 4-5 munud bob ochr Wedi’u coginio'n dda − 6-7 munud bob ochr
 5. Gadewch y stêcs i orffwys am ychydig funudau cyn eu gweini.
 6. Rhowch y mwyar duon, y sinamon a'r mêl mewn sosban fach. Cynheswch y mwyar drwyddynt am ychydig funudau nes eu bod yn dechrau meddalu.
 7. Gweinwch y stêcs gyda sglodion tew, ‘jam’ ac asbaragws wedi'u stemio'n ysgafn.

Recipe Information

Serves 2
Calories 653 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 Stecen syrlwyn drwchus o Gig Eidion Cymru
 • 3 Taten fawr, wedi'u golchi
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew
 • 1 Camembert bach cyfan

Jam Mwyar Duon:

 • 150g 5 owns O fwyar duon
 • Pinsiad o sinamon
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O fêl

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 653 kcal
 • Egni 2741KJ
 • Braster 26g
 • Braster Dirlawn 10.8g
 • Halen 1.1g
 • Haearn 5.2g
 • 5-y-dydd 0.5