Pastai Stêc Cig Eidion Cymru ac ArennauMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Far1c Nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Cynheswch yr olew mewn pot caserol neu sosban fawr a all wrthsefyll gwres y ffwrn. Ychwanegwch y ciwbiau cig eidion a'u brownio ar bob ochr. Ychwanegwch y cennin a'r garlleg a'u coginio am funud neu ddwy. Ychwanegwch y blawd a chymysgwch y cyfan yn dda.
 3. Ychwanegwch y stoc, y teim a’r arennau. Berwch y cymysgedd. Gorchuddiwch â chaead a rhowch y pot yn y ffwrn. Coginiwch am 2 awr nes bod y cig yn frau. Codwch dymheredd y ffwrn i farc nwy 6, 200ºC, 400ºF. Defnyddiwch lwy I roi'r cig mewn dysgl bastai maint teulu (addaswch drwch y grefi ar y cam hwn gyda llwyaid neu ddwy o ddŵr− os hoffech wneud hynny). Rholiwch y crwst a'i roi ar ben y ddysgl bastai.
 4. Brwsiwch ag wy a llaeth i'w sgleinio. Rhowch yn ôl yn y ffwrn am tua 25-30 munud nes bod y crwst yn frown euraidd ac wedi codi'n ysgafn.
 5. Gweinwch gyda llysiau gwyrdd tymhorol.

Recipe Information

Serves 4
Calories 872 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 600g (1¼ pwys) O stêc brwysio Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster, wedi'u torri'n giwbiau mawr
 • 225g (8 owns) O arennau cig oen, wedi'u creiddio a'u torri
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew olewydd
 • 2 Genhinen, wedi'u golchi a'u sleisio
 • 2 Ewin garlleg, wedi'u malu
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O flawd
 • 300ml (½ pt) O stoc cig eidion
 • 2 Sbrigyn o deim ffres, heb y dail
 • 500g Pecyn o grwst haenog
 • Wy a llaeth i'w sgleinio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 872 kcal
 • Egni 3643KJ
 • Braster 53g
 • Braster Dirlawn 16.4g
 • Halen 2.2g
 • Haearn 9.7g
 • 5-y-dydd 1