Cig Eidion Cymru â Sbeisys Cynnes a Chawl Llugaeron

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 3rd June 2015

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O stêc frwysio Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster, wedi'i thorri'n giwbiau bach
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew
 • 2 Genhinen, wedi'u golchi a'u sleisio
 • 1 Winwnsyn coch, wedi'i blicio a'i dorri'n ddarnau
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i falu
 • 15-30ml (1-2 lwy fwrdd) O garam masala
 • 5ml (1 llwy de) O sinamon
 • 600ml (1 peint) O stoc cig eidion
 • 300ml (½ peint) O sudd llugaeron
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O saws llugaeron
 • 3 Moronen, wedi'u plicio a'u torri'n ddarnau
 • 2 Banasen, wedi'u plicio a'u torri'n ddarnau
 • 60ml (4 llwy fwrdd) O reis wedi'i goginio
 • 60ml (4 llwy fwrdd) O hadau pomgranad
 • Persli ffres i'w weini

Dull

 1. Mewn sosban fawr, cynheswch yr olew ac ychwanegwch y ciwbiau brwysio a'u brownio bob ochr. Ychwanegwch y cennin, y winwnsyn, y garlleg, y garam masala a'r sinamon. Cymysgwch bopeth yn dda a choginiwch gyda'r sbeis am 1-2 funud.
 2. Ychwanegwch y stoc, y sudd llugaeron, y saws llugaeron, y moron a'r pannas. Mudferwch y cymysgedd ar wres isel, gorchuddiwch â chaead a choginiwch am tua 2 awr nes bod y cig yn frau ac yn torri'n hawdd.
 3. Ychwanegwch y reis, hadau pomgranad a'r persli a gweinwch gyda bara pitta neu fara nann wedi'i dostio.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Calorïau 1512 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 360 kcal
 • Egni 1512
 • Braster 11g
 • Braster Dirlawn 2.7g
 • Halen 0.7g
 • Haearn 6g
 • 5-y-dydd 3

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.