Sbageti BologneseMethod

 1. Twymwch olew mewn padell ffrïo fawr, ychwanegwch y winwns a'i goginio am 3 munud.
 2. Ychwanegwch y garlleg, y moron, seleri a'r stribedi bacwn a'u ffrïo am 3-4 munud neu nes bod y bwyd yn dechrau brownio.
 3. Ychwanegwch y cig eidion a'i goginio dros wres uchel am 3 munud arall neu nes bo'r cig i gyd wedi brownio.
 4. Rhowch y tomatos, yr oregano a'r gwin coch i mewn, eu troi a dod â'r cymysgedd i'r berw.
 5. Trowch y piwrî tomato i mewn iddo a rhoi halen a phupur arno.
 6. Trowch y gwres i lawr a'i fudferwi am 30-40 munud.
 7. Coginiwch y sbageti mewn sosban o ddŵr berw am oddeutu 8-10 munud nes bo'n feddal ond heb ei goginio gormod.
 8. Draeniwch y sbageti'n dda, ei roi ar blât gweini a'i weini gyda'r saws Bolognese.
 9. Gweinwch y cyfan gyda chaws Parmesan wedi'i gratio a dail basil yn addurn.

Recipe Information

Serves 4
Calories 576 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) briwgig coch o gig eidion Cymru
 • 50g (2 owns) stribedi bacwn neu facwn brith, wedi'u torri'n ddarnau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew olewydd
 • 1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fân
 • 2 glof garlleg, wedi'u gwasgu
 • 1 ffon seleri, wedi'i dorri'n ddarnau bach
 • 1 moronen, wedi'i bilio a'i dorri'n ddarnau bach
 • 400g yn fras tun o domatos wedi'u torri'n ddarnau
 • 10ml (2 lwy de) oregano sych
 • 125ml gwin coch
 • 30ml (2 lwy fwrdd) piwrî tomato
 • halen a phupur yn ôl eich dewis
 • 350g (12 owns) sbageti

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 576 kcal
 • Egni 2433kj
 • Braster 12.6 g
 • Braster Dirlawn 3.6 g
 • Halen 1.26g
 • Haearn 6.69mg
 • 5-y-dydd 2