Stêc Syrlwyn Eidion Cymru yn null coginio CiwbaMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 4-5, 180ºC, 350ºF. Cymysgwch y marmalêd, oregano, garlleg, cayenne a'r olew gyda'i gilydd yn drwyadl.
 2. Rhowch y stêcs i mewn a'u gorchuddio'n dda yn y cymysgedd.
 3. Gorchuddiwch nhw a'u gadael i farinadu am awr yn yr oergell.
 4. Rhowch y tafelli tatws mewn tun pobi, taenu'r tsili, sbeis ac olew drostynt a'u troi o gwmpas i'w gorchuddio gyda'r olew.
 5. Rhowch y rhain yn y popty am oddeutu 40-50 munud nes bo'r tatws yn frau, crimp ac euraid. Tynnwch y stêcs o'r marinâd a chrafu'r saws i ffwrdd - cadwch y saws.
 6. Twymwch y barbeciw neu badell y radell a choginio'r stêcs: Gwaedlyd - 2 funud bob ochr. Canolig - 4 munud bob ochr. Wedi'u coginio'n dda - 6 munud bob ochr
 7. Twymwch y marinad sydd dros ben yn y ffwrn meicrodon nes bo'n byrlymu'n boeth, neu ei ferwi yn drwyadl am 2 funud mewn sosban.
 8. Gadewch i'r stêcs sefyll am 5 munud cyn eu gweini gyda'r saws poeth, y tatws a salad o ffa du, sibols ac orennau.

Recipe Information

Serves 2
Calories 641 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 stecen syrlwyn, ffolen neu lygad yr asen o gig eidion Cymru
 • 30ml (2 lwy fwrdd) marmalêd toriad trwchus
 • 5ml (1 llwy de) oregano wedi sychu
 • 2 ewin garlleg, wedi'u malu'n fân
 • 2.5ml (½ llwy de) pupur Cayenne
 • 45ml (3 llwy de) olew olewydd
 • 250g (8 owns) tatws newydd, wedi'u torri'n dafellau trwchus
 • 5ml (1 llwy de) tsilis coch sych wedi'u malu
 • 5ml (1 llwy de) sbeis Baharat
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew olewydd

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 641 kcal
 • Egni 2691kJ
 • Braster 28g
 • Braster Dirlawn 5.3g
 • Halen 0.4g
 • Haearn 5.7g
 • 5-y-dydd 0