Risoto Cig Eidion Cymru gyda Chorizo a GowrdMethod

 1. Twymwch yr olew mewn padell fawr, ychwanegwch y ciwbiau ffolen eidion, chorizo a winwns, a'u coginio am 2-3 munud.
 2. Ychwanegwch y gowrd a'r reis a'u troi'n dda. Ychwanegwch yr isgell poeth a throwch yn dda eto.
 3. Gadewch i'r cymysgedd fudferwi heb gaead arno am oddeutu 15-20 munud, gan ei droi ac edrych ar faint o hylif sydd ynddo o bryd i'w gilydd.
 4. Ychwanegwch ychydig bach mwy o'r isgell os yw'n dechrau amsugno'n rhy gyflym.
 5. Taenwch gaws Parmesan drosto a'i weini.

Recipe Information

Serves 4
Calories 404 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8oz) stêc syrlwyn neu Ffolen Cig Eidion Cymru, wedi'i thorri'n giwbiau bychain
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew
 • 50g (2 owns) selsig o fath chorizo, wedi tynnu'r croen a'i dafellu
 • 1 winwnsyn, wedi'i bilio a'i dorri
 • ½ gowrd, wedi tynnu'r hadau a'i dorri'n giwbiau
 • 225g (8 owns) reis risoto Arborio
 • Pupur du
 • 900ml (1½ peint) isgell cig eidion
 • 25g (1 owns) caws Parmesan wedi merwino

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 404 kcal
 • Egni 1706kJ
 • Braster 12.4g
 • Braster Dirlawn 4.3g
 • Halen 1.09g
 • Haearn 2.26mg
 • 5-y-dydd 1