Hotbot cig eidion a winwns gyda garlleg a thwmplins winwns cochMethod

 1. Cynheswch yr olew mewn dysgl gaserol fawr a all wrthsefyll gwres y popty. Ychwanegwch y ciwbiau cig eidion, y garlleg a’r shibwns, a browniwch y cig ar bob ochr.
 2. Ychwanegwch weddill y llysiau, gwin coch, stoc a halen a phupur. Rhowch gaead arno a’i roi yn y popty sydd wedi’i chynhesu ymlaen llaw am 1½ - 2 awr nes bod y cig yn frau.
 3. Gwnewch y Twmplins: Cynheswch yr olew mewn sosban fach ac ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg. Coginiwch yn araf nes iddo ddechrau meddalu, ond heb frownio gormod. Gadewch iddo oeri ychydig.
 4. Rhowch y blawd a’r siwed mewn powlen. Ychwanegwch y gymysgedd winwns a digon o ddwˆr oer i gyfuno’r cyfan a chreu toes ychydig yn ludiog. Gwnewch tua 8 pêl fach.
 5. Ar ôl 1½ - 2 awr tynnwch y ddysgl o’r popty ac ychwanegwch y twmplins ar ben y caserol gan adael lle rhyngddynt – i gael twmplins cras â chanol meddal peidiwch â rhoi caead arnynt – os hoffech iddynt fod yn feddal drwyddynt rhowch y caead yn ôl. Coginiwch am tua 20 munud nes bod y twmplins yn ysgafn.
 6. Gweinwch gyda thatws stwnsh hufennog a llysiau gwyrdd tymhorol.
 7. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.

Recipe Information

Serves 6
Calories 329 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) o giwbiau stecen balfais
 • cig eidion Cymru heb lawer o fraster
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 2 glof o arlleg, wedi’u gwasgu
 • 5 shibwnsyn, wedi’u pilio
 • 8 moronen fach, wedi’u pilio
 • ½ rwden, wedi’i philio a’i thorri’n ddarnau mawr
 • ½ seleriac neu 2 erfinen, wedi’u pilio a’u torri’n ddarnau mawr
 • 2 banasen, wedi’u pilio a’u torri’n ddarnau mawr
 • 300ml (½pt) o win coch
 • 300ml (½pt) o stoc cig eidion
 • Halen a phupur

Twmplins:

 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 1 winwnsyn coch, wedi’i sleisio
 • 2 glof o arlleg, wedi’u gwasgu
 • 100g (4 owns) o flawd codi
 • 50g (2 owns) o siwed

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 329 kcal
 • Egni 1377kJ
 • Braster 15g
 • Braster Dirlawn 6.0g
 • Halen 1.3g
 • Haearn 3.3g
 • 5-y-dydd 1.5