Salad Cig Eidion Cymru, madarch, eirin gwlanog a chaws gafrMethod

 1. Yn gyntaf, twymwch fymryn o olew mewn woc neu badell ffrio fawr, yna ychwanegwch y garlleg a’r stribedi cig. Browniwch y cig bob ochr ar wres uchel – dylai 2-3 munud fod yn ddigon.
 2. Rhowch y madarch ynddo a’i dro-ffrio’n gyflym am 1-2 funud nes bod yr hylif wedi anweddu.
 3. Ychwanegwch y caws gafr a’i droi’n araf nes ei fod yn dechrau meddalu a throi’n ludiog.
 4. Llenwch bowlen salad fawr â’r dail salad, y darnau eirin gwlanog, y madarch a Chig Eidion Cymru.
 5. Yn olaf, rhowch y mêl, yr olew olewydd a’r teim mewn jar wag, rhowch y caead arno’n dynn, a’i ysgwyd yn dda. Taenwch dros y salad, a mwynhewch!

Recipe Information

Serves 2
Calories 573 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) Stecen ffolen Cig Eidion Cymru difraster, wedi’i sleisio’n denau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew llysiau
 • 2 glof o arlleg, wedi’u plicio a’u gwasgu’n fân
 • 150g (6 owns) o fadarch cymysg, wedi’u sleisio
 • 1 bag o ddail salad cymysg
 • 2 eirinen wlanog, heb y garreg, wedi’u sleisio
 • 50g (2 owns) o gaws gafr, wedi’i dorri’n giwbiau

Dresin:

 • 15ml (1 llwy de) o fêl meddal
 • 45ml (3 llwy fwrdd) o olew olewydd
 • 2 sbrigyn o deim ffres wedi’u torri’n fân

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 573 kcal
 • Egni 2384KJ
 • Braster 42g
 • Braster Dirlawn 10.7g
 • Halen 0.6g
 • Haearn 4.4mg
 • 5-y-dydd 2.5