Moussaka Cig Eidion CymruMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 4, 180˚C, 350˚F. Rhowch y tatws, y ffenigl a’r planhigyn wy mewn sosban fawr o ddwˆr berw. Rhowch gaead arni, codi’r cyfan i’r berw a’i fudferwi am 4 munud. Yna, ychwanegwch y courgettes a gadewch y cyfan I fudferwi am funud arall – draeniwch y cyfan.
 2. Twymwch rywfaint o olew mewn padell, a choginiwch y winwns a’r garlleg yn ysgafn. Ar ôl iddyn nhw feddalu, ychwanegwch y briwgig a gadael y cyfan I goginio am ryw 3-4 munud nes ei fod wedi brownio.
 3. Rhowch y llysiau o’r neilltu am y tro. Rhowch weddill y cynhwysion yn y badell gyda’r briwgig, codi’r cyfan i’r berw a’u gadael i fudferwi am 10 munud heb y caead.
 4. Cofiwch dynnu’r ddeilen llawryf o’r gymysgedd. Mewn dysgl popty fawr, rhowch haen o friwgig ar waelod y ddysgl. Ychwanegwch haen o’r llysiau wedi’u sleisio ar ei ben, yna mwy o friwgig a’r llysiau eto – gan adael haen o lysiau ar y top. Yna cymysgwch yr wy, yr iogwrt a'r llefrith a tywalltwch y gymysgedd dros yr haen olaf o lysiau, a rhowch gaws dros y cyfan.
 5. Rhowch y ddysgl yn y popty poeth am 35-40 munud nes bod y caws yn euraidd ar y top, a gweinwch gyda salad cymysg blasus.

Recipe Information

Serves 4
Calories 573 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (pwys) o friwgig Cig Eidion Cymru isel mewn braster
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew llysiau
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
 • 2 glof o arlleg, wedi’u malu

Sesnin:

 • 1 5ml (1 llwy fwrdd) o saws Swydd Gaerwrangon
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o sos coch
 • 200ml Passata
 • Tun 400g o domatos wedi torri
 • 1 ddeilen llawryf
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o berlysiau cymysg ffres, wedi’u torri
 • 2 daten maint canolig, wedi’u plicio a’u
 • sleisio’n denau
 • 1 planhigyn wy, wedi’i sleisio
 • 1 ffenigl bach, wedi’i sleisio
 • 1 courgette, wedi’i sleisio

Haen uchaf:

 • 2 wy
 • 300ml (1/2 peint) o iogwrt plaen
 • 100ml o lefrith
 • 50g (2 owns) o gaws Mozzarella, wedi’i falu
 • 50g (2 owns) o gaws Feta, wedi’i falu

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 473 kcal
 • Egni 1987KJ
 • Braster 18.9g
 • Braster Dirlawn 7.6g
 • Halen 1.5g
 • Haearn 6.7mg
 • 5-y-dydd 4