Pasteiod Unigol o Friwgig Eidion Cymru a WinwnsMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 4-5, 180ºC, 350ºF.
 2. Mewn padell wrthlud ffrïwch y cig eidion yn sych gyda'r winwns a'r tatws am 4-5 munud nes byddent wedi brownio.
 3. Ychwanegwch y moron, dail llawryf, halen a phupur, gronynnau grefi, dŵr, perlysiau a'r courgette.
 4. Gadewch iddo goginio am 10 munud.
 5. Torrwch y crwst yn 4 a rholio pob darn allan i greu 4 caead bras.
 6. Rhannwch y cymysgedd briwgig rhwng 4 dysgl bastai unigol a rhoi'r caeadau drostynt. Rhowch y rhain ar dun pobi a brwsio'r wy dros bob pastai. Coginiwch mewn popty wedi'i dwymo o flaen llaw am oddeutu 30 munud nes byddant yn frown euraid.
 7. Gweinwch gyda llysiau gwyrdd tymhorol wedi'u stemio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 855 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 454g (1lb) briwgig eidion Cymru coch
 • 2 winwnsyn wedi'u pilio a'u tafellu
 • 1 daten, wedi'i philio a'i thorri'n giwbiau bach iawn
 • 2 foronen, wedi'u pilio a'u torri'n ddisiau mân
 • 2 ddeilen llawryf
 • Halen a phupur
 • 30ml (2 llwy fwrdd) gronynnau grefi wedi'u cymysgu gyda 300ml (½pt) o ddŵr berw
 • 45ml (3 llwy fwrdd) perlysiau cymysg ffres e.e. rhosmari, persli a saets, wedi'u torri'n fân
 • 1 courgette, wedi'i dorri'n ddarnau
 • 500g paced o grwst brau parod
 • Blawd plaen ar gyfer ei rolio
 • Wy a llaeth i roi sglein

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 855 kcal
 • Egni 3578kJ
 • Braster 44.0g
 • Braster Dirlawn 13.5g
 • Halen 0.27g
 • Haearn 5.8mg
 • 5-y-dydd 1