Fajitas briwgig Eidion CymruMethod

 1. Rhowch y briwgig mewn padell oer, troi'r gwres ymlaen a sych-ffrïo'r briwgig nes bo'n frown.
 2. Ychwanegwch y winwns a phupurau a'u coginio nes byddent yn dechrau meddalu.
 3. Ychwanegwch y sesnin a'r halen a phupur a'i gymysgu'n drwyadl, rhoi'r caead ar y badell a'i fudferwi am 5-10 munud. Ychwanegwch y tomatos a'r siytni a'i gymysgu.
 4. Twymwch drwyddo am 2-3 munud nes bo'r tomatos wedi dechrau torri'n ddarnau.
 5. Gwnewch y Salsa: Cymysgwch y mango, sibols, afocado, coriander a sudd leim.
 6. Cymerwch y tortilas, rhoi llond llwy fawr o'r cymysgedd briwgig ymhob un, rhoi llond llwy o salsa ar ben y cig a rholio a gweini'r tortilas.

Recipe Information

Serves 4
Calories 370 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) briwgig eidion Cymru heb lawer o fraster
 • 1 winwnsyn coch, wedi'i dafellu'n denau
 • 1 pupur coch bychan, wedi tynnu'r hadau a'i dafellu'n denau
 • 1 pupur melyn bychan, wedi tynnu'r hadau a'i dafellu'n denau
 • 30-45ml (2-3 llwy fwrdd) sesnin fajita
 • 2 domato ffres, wedi'u torri'n fras
 • 15ml (1llwy fwrdd) siytni mango
 • Tortilas blawd
 • Halen a phupur
 • 1 mango bychan, wedi tynnu'r croen a'i dorri'n giwbiau bach
 • 2 sibolsyn, wedi'u tafellu'n denau
 • 1 afocado bach aeddfed, wedi tynnu'r croen a'i dorri'n giwbiau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) coriander ffres, wedi'i dorri'n fân
 • Gwasgiad o sudd leim

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 370 kcal
 • Egni 1561
 • Braster 12g
 • Braster Dirlawn 3.1g
 • Halen 1.2g
 • Haearn 6.8mg
 • 5-y-dydd 2