Paella peli cig eidion Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Thursday 4th June 2015

Bydd Angen

 • 450g (1lb) o friwgig Cig Eidion Cymru difraster
 • 2 domato wedi’u torri’n fân
 • 2 lond llaw o fasil ffres wedi’i dorri’n fras
 • Halen a phupur
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew olewydd
 • 1 winwnsyn, wedi’i bilio a’i dorri’n fras
 • 2 glof o arlleg, wedi’u gwasgu’n fân
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o baprica mwg
 • 300g (10oz) o reis paella grawn byr
 • 600-900ml (1-1½ peint) o stoc biff
 • 100g (4oz) o domatos ceirios, wedi’u haneru

Dull

 1. Gyda dwylo glân wedi’u golchi, cymysgwch y briwgig a’r tomatos mewn powlen fawr gyda llond llaw o fasil wedi’i dorri’n fras a halen a phupur.
 2. Yna, gwnewch rhyw 14 o beli bach tua maint cnau Ffrengig.
 3. Rhowch 15ml o olew mewn sosban fawr ac ychwanegu’r winwns a’r garlleg.
 4. Coginiwch tan i’r cynhwysion ddechrau meddalu a throi’n lliw brown euraid ysgafn, yna ychwanegwch y paprica a’r reis; a choginio am 1-2 funud.
 5. Ychwanegwch tua hanner y stoc, cymysgu’n dda, ac ychwanegu’r peli cig yn ofalus.
 6. Gadewch i’r cyfan fudferwi am ryw 15-20 munud â chaead neu ffoil ar ben y sosban.
 7. Peidiwch â throi’r gymysgedd nes bod y peli cig wedi newid lliw a ‘setio’ – neu gallai’ch 14 o beli cig bach twt droi’n 28 o rai slwtshlyd.
 8. Ychwanegwch ychydig mwy o stoc wrth goginio gan fod y reis yn ei amsugno, yna gadewch i’r cyfan ymdoddi i’w gilydd.
 9. Ar ôl i’r reis orffen coginio, ychwanegwch y tomatos ceirios a gweddill y basil.
 10. Bwytewch. Mwynhewch. Ymlaciwch, a chaewch eich llygaid.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Calorïau 493 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 493 kcal
 • Egni 2084
 • Braster 11g
 • Braster Dirlawn 3.2g
 • Halen 1.4g
 • Haearn 4.7g
 • 5-y-dydd 1

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.