Cebabs Peli Cig Eidion Cymru gyda Salsa Tomato Sbeislyd a Salad Bylgar FfacbysMethod

 1. Rhowch cig, 1 tomato, papur gwyrdd a 2.5ml (½ llwy de) powdwr chilli poeth mewn dysgl fawr a chymysgwch nhw'n dda. Cymerwch lond llaw fechan o'r cymysgedd a'i ffurfio'n belen - rhowch 2-3 pelen ar bob gwäell. Rhowch nhw o dan gril wedi ei gynhesu'n barod neu ar farbeciw a choginiwch am tua 12 munud
 2. Yn y cyfamser rhowch pupur wedi ei rostio, Chorizo, parsli, ffacbys a gwenith bylgar sych mewn dysgl fawr a chyfunwch nhw gyda'i gilydd.
 3. I wneud salsa, mewn dysgl arall cyfunwch tomato mawr, winwnsyn coch, coriander a pinsied o bowdwr chilli poeth gyda'i gilydd.
 4. Gweinwch y cebabs peli cig ar wely o salad bylgar gyda thalpyn mawr o salsa.

Recipe Information

Serves 6
Calories 255 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) briwgig Cig Eidion Cymru coch
 • 1 tomato ffres, wedi ei dorri
 • ½ pupur gwyrdd, heb yr hadau ac wedi ei dorri'n fân
 • 2.5ml (½ llwy de) powdwr chilli poeth (gyda pinsied mwy am yr salsa)
 • 25g (1oz) pupur wedi ei rostio, mewn jar
 • 50g (2oz) selsig Chorizo, wedi ei dorri'n fân
 • 30ml (2 lwy fwrdd) parsli ffres, wedi ei dorri'n fân
 • 300g tua, tun ffacbys brown, wedi eu diferu a'u rinsio
 • 150g (5oz) gwenith bylgar sych, wedi ei goginio
 • 1 tomato mawr, wedi ei dorri
 • ½ winwnsyn coch, wedi ei dorri'n fân
 • Coriander ffres, wedi ei dorri'n fân

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 255 kcal
 • Egni 1069kj
 • Braster 6.1g
 • Braster Dirlawn 2.2g
 • Halen 0.27g
 • Haearn 4.69mg
 • 5-y-dydd