Conau Pelenni CigMethod

 1. Rhowch y friwgig, winwnsyn, perlysiau, sos coch/brown a pupur coch mewn bowlen fawr a chymysgwch nhw'n dda gyda'ch dwylo, gan wneud yn siwˆ r bod y llysiau wedi eu cymysgu yn y cig.
 2. Yna ffurfiwch nhw yn 12 pelen fach tua'r un maint, a choginiwch nhw ar dun pobi yn y ffwrn (Nwy 6, 200°C) neu'n araf mewn padell ffrio am tua 10-15 munud. Gwnewch yn siŵr eu bod yn frown neis ac yn grasboeth yn y canol
 3. Roliwch y parseli tortilla i fewn i siâp côn, daliwch y gwaelod a llenwch gyda peth salad, 3 o belenni cig a rhowch beth o'r dip cirri blasus ar ei ben.
 4. Mewn dysgl fach cymysgwch yr iogwrt gyda'r powdwr cyrri, yna ychwanegwch y bricyll a'r siytni mango. Gorchuddiwch y ddysgl a'i chadw yn y rhewgell.

Recipe Information

Serves 4
Calories 332 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) briwgig cig eidion Cymru coch
 • 1 winwnsyn bach, wedi ei dorri'n ddarnau mân
 • 5ml (1 llwy de) perlysiau cymysg sych neu gallwch ddefnyddio dyrnaid o berlysiau ffres wedi eu malu Pinsiad o bupur du
 • ½ pupur coch, wedi ei dorri'n ddarnau bach iawn
 • 30ml (2 lwy ffwrdd) sos coch neu brown
 • 4 parsel tortilla blawd (wraps)
 • ychydig o ddail letus, tafelli tenau o giwcymbyr
 • 1 potyn bach o iogwrt plaen
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o siytni mango
 • 5 ml (1 llwy de) powdwr cyrri ysgafn
 • 4 bricyllen (apricot) sych wedi eu torri'n ddarnau mân.

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 332 kcal
 • Egni 1405kj
 • Braster 5.9 g
 • Braster Dirlawn 2.3g
 • Halen 1.14g
 • Haearn 4.95mg
 • 5-y-dydd