Cebab stecen ffolen Cig Eidion CymruMethod

 1. Twymwch eich barbeciw neu’r gril yn barod. Rhowch y ciwbiau cig eidion mewn powlen fawr ac ychwanegwch y croen a’r sudd lemwn a’r olew. Cymysgwch yn drylwyr i orchuddio’r cig, gorchuddiwch y bowlen a’i gadael yn yr oergell am awr.
 2. Rhowch y ciwbiau drwy sgiwerau metel, yn ogystal â’r pupur a’r dail llawryf, a’u coginio ar y barbeciw neu o dan gril wedi’i dwymo’n barod, am 10-15 munud – nes bod y cig wedi coginio drwyddo.
 3. Yna rhowch y coriander, y persli, y cennin syfi, y cnau pîn, y garlleg mâl, y parmesan, olew olewydd, y sudd a’r croen lemwn mewn prosesydd bwyd a chymysgu’r cyfan; ond nid yn llyfn.
 4. Tywalltwch y cyfan i fowlen ac ychwanegwch ychydig mwy o olew olewydd ar ei ben.
 5. Gweinwch y cebabs gyda llwyaid fawr o pesto, salad tymhorol a thatws newydd wedi stemio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 439 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (pwys) o stecen ffolen Cig Eidion Cymru, wedi’i dorri’n giwbiau
 • Sudd a chroen 1 lemwn
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew olewydd
 • 1 pupur coch, heb yr hadau, wedi’i dorri’n fân

Pesto Coriander:

 • Swp bach o goriander, persli a chennin syfi ffres
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o gnau pîn
 • 1 clof o arlleg, wedi’i falu
 • 30ml (2 lwy de) o Parmesan wedi’i gratio
 • 60ml (4 llwy fwrdd) o olew olewydd
 • Sudd a chroen lemwn

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 439 kcal
 • Egni 1822KJ
 • Braster 33.6g
 • Braster Dirlawn 7.1g
 • Halen 0.4g
 • Haearn 4.0mg
 • 5-y-dydd 0.5