Cig eidion mewn cytewMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 6, 200°C, 400°F.
 2. Rhowch y briwgig cig eidion mewn powlen fawr. Ychwanegwch yr halen a phupur a’r mwstard a’u cyfuno’n dda.
 3. Gwnewch tua 10-12 o beli maint pêl golff a’u rhoi mewn tun pobi (tua 20 x 30cm). Rhowch yn y popty sydd wedi’i hynhesu ymlaen llaw am 5 munud.
 4. Gwnewch y cytew: Rhowch y blawd a’r halen mewn powlen fawr. Gwnewch dwll yng nghanol y blawd ac ychwanegwch yr wyau.
 5. Gan ddefnyddio chwisg dechreuwch yng nghanol y bowlen a chyfunwch y blawd yn araf. Ychwanegwch y llaeth fymryn ar y tro i wneud cytew llyfn y gellir ei lwyo.
 6. Tynnwch y tun poeth o’r popty ac ychwanegwch y sbrigynnau teim a’r sleisys o winwns. Arllwyswch y cytew drosto a’i roi yn ôl yn y popty. Pobwch am tua 20-25 munud hyd nes bod y cytew wedi codi’n dda ac yn lliw brown euraidd.
 7. Gweinwch gyda grefi cig eidion a llysiau gwyrdd tymhorol.

Recipe Information

Serves 4
Calories 310 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) o friwgig cig eidion Cymru heb lawer o fraster
 • Halen a phupur
 • 10ml (2 lwy de) o fwstard Seisnig
 • 100g (4 owns) o flawd plaen
 • Pinsiad o halen
 • 2 wy
 • 150ml (¼ peint) o laeth hanner sgim
 • Sbrigyn o deim ffres
 • 1 winwnsyn, wedi’i sleisio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 310 kcal
 • Egni 1303kJ
 • Braster 9g
 • Braster Dirlawn 3.3g
 • Halen 1.1g
 • Haearn 1.8g
 • 5-y-dydd 0.5