Gwlash Cig Eidion CymruMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Rholiwch y cig yn y blawd.
 3. Twymwch yr olew mewn dysgl gaserol fawr sy'n gwrthsefyll gwres ac yna browniwch y cig.
 4. Ychwanegwch y winwns a'r garlleg a'u coginio nes byddent wedi brownio. Ychwanegwch y madarch, y pupur a'r paprica a'u coginio am 5 munud.
 5. Ychwanegwch y tomatos a'r isgell cig eidion. Rhowch gaead arno a'i goginio yn y popty am 2-2½ awr nes bo'r cig yn hynod frau a'r saws wedi tewychu.
 6. Gwnewch y Twmplenni: Rhowch y blawd codi, siwed, hadau carwe, halen a phupur mewn dysgl fawr. Ychwanegwch 4-5 llwy fwrdd o ddwr oer a defnyddiwch fforc i'w gymysgu. Ychwanegwch ychydig mwy o'r dwˆr os oes ei angen. Tynnwch y toes at ei gilydd gyda'ch dwylo a'i siapio'n 6-8 pelen fechan. Rhowch y rhain yn y gwlash 25-30 munud cyn diwedd yr amser coginio (i gael twmplenni meddwl rhowch y caead yn ôl ar y ddysgl - i gael topiau creisionllyd peidiwch â rhoi'r caead yn ôl).
 7. Gweinwch gyda phersli wedi'i daenu drosto, llwyaid o hufen sur a thwmplenni carwe.

Recipe Information

Serves 4
Calories 624 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) stêc balfais neu frwysio o gig eidion Cymru, wedi'i thorri'n giwbiau o faint canolig
 • 15ml (1llwy fwrdd) blawd, gyda halen a phupur ynddo
 • 1 winwnsyn, wedi'i bilio a'i chwarteru
 • 2 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • 250g (9oz) madarch bychain, wedi'u haneru os ydynt yn fawr
 • 1 pupur coch, wedi tynnu'r hadau a'i dorri
 • 15ml (1llwy fwrdd) paprica melys
 • 400g yn fras tomatos tun wedi'u torri
 • 300ml (½pt) isgell cig eidion
 • Swp bychan o bersli, wedi'u torri'n fân
 • 225g (8oz) blawd codi
 • 100g (4oz) siwed
 • Halen a phupur
 • 10ml (2 lwy de) hadau carwe
 • Dŵr oer i gymysgu

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 624 kcal
 • Egni 2618kJ
 • Braster 28.9g
 • Braster Dirlawn 14.8g
 • Halen 1.44g
 • Haearn 6.75mg
 • 5-y-dydd 3