Stecen Ffiled Cig Eidion Cymru wedi’i llenwi â PhâtéMethod

 1. Torrwch boced fach ddofn yn ochr pob stêc. Gwnewch y toriad yn fwy llydan a'i agor gan ddefnyddio bysedd glân.
 2. Gwthiwch hanner y pâté i mewn i'r boced. Tynnwch y cig o gwmpas y pâté a'i wasgu er mwyn ei gau'n llawn.
 3. Ychwanegwch halen a phupur at y stêcs a'u rhoi mewn padell ffrio wedi'i chynhesu ymlaen llaw. Gwaedlyd − 3-4 munud bob ochr Canolig − 5-6 munud bob ochr Wedi'u coginio'n dda − 7-8 munud bob och
 4. Tynnwch y stêcs o'r badell i orffwys am ychydig funudau cyn eu gweini.
 5. Yn y badell a ddefnyddiwyd i goginio'r stêcs, ychwanegwch y gwin a gadewch iddo fyrlymu a sïo am 30 eiliad.
 6. Ychwanegwch y caws hufen, y llaeth a'r grawn pupur du a'u gadael i doddi.
 7. Arllwyswch y saws dros y stêcs a'u gweini gyda sglodion cartref neu lysiau tymhorol.

Recipe Information

Serves 4
Calories 300 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4 Stecen Ffiled Cig Eidion Cymru, 3-4cm o drwch
 • 50g (2 owns) O bâté ffermdy eithaf garw
 • Halen a phupur
 • Menyn ac olew ar gyfer ffrio

Saws:

 • 50g (2 owns) O gaws hufen â llai o fraster
 • 60ml (4 llwy fwrdd) O laeth hanner sgim
 • 5ml (1 llwy de) O rawn pupur du, wedi'u malu
 • 45ml (3 llwy fwrdd) O win Madeira (dewisol)

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 300 kcal
 • Egni 1205
 • Braster 18g
 • Braster Dirlawn 7.0g
 • Halen 1.2g
 • Haearn 3.9g
 • 5-y-dydd 0