Cyri Cig Eidion gyda lager a thomatosMethod

 1. Twymwch yr olew mewn padell fawr, ychwanegwch y ciwbiau cig a'u brownio ar bob ochr.
 2. Ychwanegwch y winwnsyn a'r garlleg, a'u coginio'n ysgafn.
 3. Ychwanegwch y powdr cyri a'i droi nes bo'n gorchuddio'r cynhwysion i gyd.
 4. Coginiwch y sbeis am oddeutu munud.
 5. Ychwanegwch y tatws, y tomatos tun a'r lager.
 6. Trowch yn dda a phan fydd yn berwi, trowch y gwres i lawr a'i adael i fudferwi am oddeutu 2 awr nes bo'r cig yn frau.
 7. Tynnwch y caead am y 30 munud olaf i adael i'r saws dewychu ychydig os oes angen.
 8. Gweinwch y cyri gyda reis pilau corn, cnewyll india-corn ffres, chylchoedd winwnsyn wedi'u ffrïo'n ysgafn gyda cwmin a choriander, a'u gweini ar reis basmati wedi'i stemio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 373 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 675g (1½lb) o giwbiau maint canolig o gig eidion Cymru - stêc balfais neu frwysio
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew llysiau
 • 1 winwnsyn, wedi'i bilio a'i dorri'n haenau tenau
 • 2 glof garlleg, wedi'u pilio a'u gwasgu
 • 30ml (2 llwy fwrdd) o bowdr cyri poethder canolig
 • 2 o datws maint canolig, wedi'u pilio a'u torri'n giwbiau
 • 200ml oddeutu tun bychan o domatos wedi'u torri (½ tun mawr)
 • 300ml (½pt) lager
 • 2 o domatos ffres, wedi'u torri'n fras

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 373 kcal
 • Egni 1569kj
 • Braster 11.0g
 • Braster Dirlawn 3.3g
 • Halen 0.42g
 • Haearn 8.68mg
 • 5-y-dydd 1