Ein salad Ni-Çoise gyda Chig Eidion CymruMethod

 1. Cymerwch y stêcs a rhoi halen a phupur ar y ddwy ochr. Rhowch nhw mewn padell radell boeth neu o dan gril poeth. Coginiwch: Gwaedlyd:- 2 funud bob ochr Canolig:- 4 munud bob ochr Wedi'u coginio'n dda: - 6 munud bob ochr
 2. Rhowch y stêcs ar blât i orffwys am 5 munud. Rhowch fymryn o fenyn ar ben bob stecen. Yn y cyfamser, paratowch y llysiau.
 3. Trowch gynhwysion y salad yn ysgafn mewn dysgl salad fawr.
 4. Rhowch gynhwysion y dresin (olew olewydd a blodau'r haul, finegr, mwstard, siwgr, halen, phupur a perlysiau ffres cymysg) mewn dysgl a'u cymysgu gyda chwisg neu eu rhoi mewn jar gyda chaead a'u hysgwyd yn dda.
 5. Torrwch y stêcs yn stribedi trwchus a'u rhoi ar ben y salad. Taenwch y dresin drosto a'i weini.

Recipe Information

Serves 2
Calories 532 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 Stecen ffolen eidion Cymru
 • Halen a phupur
 • Mymryn o fenyn
 • 1 letysen cos, wedi'i thorri'n fras
 • 6 tomatos eirin bychan, wedi'u haneru
 • 2 wŷ, wedi'u berwi'n galed, eu hoeri, wedi tynnu eu plisgyn a'u torri yn eu hanner
 • 30g tun o ansiofis, wedi'i ddraenio (defnyddiwch hanner y tun)
 • 50g (2oz) o ffa gwyrdd, wedi'u blansio'n ysgafn
 • 8 o olifau du, wedi tynnu'r cerrig a'u haneru
 • 1 winwnsyn coch bychan, wedi'i dafellu'n denau
 • 30ml (2 lwy fwrdd) olew olewydd
 • 30ml (2 lwy fwrdd) olew blodau'r haul
 • 45ml (3 llwy fwrdd) finegr gwin gwyn ansiofi, wedi'u torri'n fras (defnyddiwch weddill y tun)
 • 5ml (1 llwy de) mwstard
 • Pinsied o siwgr
 • Halen a phupur
 • 30ml (2 lwy fwrdd) perlysiau ffres cymysg - persli, dil, mintys, cennin syfi

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 532 kcal
 • Egni 2328kJ
 • Braster 42g
 • Braster Dirlawn 9.9g
 • Halen 3.5g
 • Haearn 6.5g
 • 5-y-dydd 2.5